петок, јуни 21, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 24 10 2023

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 24 10 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-10-24 08:402023-10-24 12:30ВелесМ6 Венуле 1 и 2 , Изгрев Венуле, Венуле, село Црквино
  2023-10-24 08:152023-10-24 15:00Гостиварс.Симница, с.Д.Ѓоновица, с.Г.Ѓоновица
  2023-10-24 08:202023-10-24 15:00Гостиварс.Долно Јеловце
  2023-10-24 09:002023-10-24 14:00Гостивармал дел од с.Здуње (објектите околу црквата)
  2023-10-24 08:002023-10-24 16:00КочаниТериторија на Општина Кочани - можни кратки прекини во напојувањето во период од 08:00h до 08:30h и од 16:00 до 16:30h
  2023-10-24 10:002023-10-24 13:00КочаниПРОБИШТИП: м.в Анџиска чешма, ОУ Ванчо Трајков, конфекција Панови, ул. Миро Барага (делот од продавница Кузе до излез кон Кратово), Барбаревско маало во Пробиштип, ул. Даме Груев, Плешански пат
  2023-10-24 14:002023-10-24 15:00КочаниВИНИЦА: УЛ. ПИРИНСКА
  2023-10-24 08:002023-10-24 16:00Кратовос.Луке, с.Подржи Коњ
  2023-10-24 09:202023-10-24 13:30Охридс.Завој, с.Свињишта, с.Речица, с.Плаке, База Рашанец, с.Куратица, с.Сирула, с.Расино, с.Опејнца, ХПП Речица, Прентов Мост ПТТ
  2023-10-24 09:302023-10-24 14:00Прилепс.Тројкрсти,с.Чепигово,с.Загорани,с.Веселчани, Градобитна станица Тополчани
  2023-10-24 08:302023-10-24 14:00Скопје Васил ГлавиновВИЗБЕГОВО: ТС Фитофарм 381587, ТС Суниленс 381597 ,ТС Алпос 381603,ТС Дамекс 389575 и ТС Сетком Инд.
  2023-10-24 09:002023-10-24 14:00Скопје Ѓорче ПетровДел од с.Кондово во близина на обиколницата на магистралниот автопат кон Тетово
  2023-10-24 09:152023-10-24 11:30Стругас.Делогожда, Добовјани, Татеши, Мислодежда, Богојци, Брчево,Поум,Локов, Буринец , Утка Мале, Глобочица, Збажди
  2023-10-24 10:002023-10-24 16:00СтругаДЕБАР: корисниците на ул. Едвард Кардељ и ул.11-ти Септември во Дебар
  2023-10-24 08:302023-10-24 12:00Струмицас.Јаргулица, с.Покрајчево и с.Злеово
  2023-10-24 09:002023-10-24 13:00Струмицас.Дамјан,н.Дамјан,Дамјански водовод,Тополнички мост,Лозово,кривина Бучим, с.Прналија, с.Супурге, с.Али коч, с.Коџалија, с.Погулево, с.Горна Враштица, с.Долна Враштица и брана Мантово, с.Бучим, Питка вода- Бучим и барутана-Детонит
  2023-10-24 09:002023-10-24 14:00ТетовоТЕНОВО: ПВП Енерго Група, СТЕНЧЕ:ВП Стенче, Фарма Ж.Полог, ТЕНОВО
  2023-10-24 09:002023-10-24 14:30Тетоводел од град Тетово, објекти на Зик Ладилник и Зик Млекара
  2023-10-24 09:002023-10-24 14:00ТетовоДОЛНА ЛЕШНИЦА, ГОРНА ЛЕШНИЦА
  2023-10-24 09:152023-10-24 14:30Тетовоул.101 во с Пирок
  2023-10-24 09:302023-10-24 12:30Тетоводел од с.ГОРНО СЕДЛАРЦЕ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ