петок, април 19, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 03.04.2024

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 03.04.2024

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2024-04-03 09:552024-04-03 15:00БитолаТС: Лопатица-1, Лопатица-2, Древеник и Космофон-Древеник
  2024-04-03 09:002024-04-03 12:00Гевгелијас.Мрзенци околу раскрсницата Пат Гевгелија Мрзенци Негорци
  2024-04-03 08:452024-04-03 14:30Делчевос.Чифлик Пехчево, с.Умлена
  2024-04-03 10:002024-04-03 15:00КавадарциРАЕЦ: населените места Фариш, Раец, Ќесендре, место викано Река раец
  2024-04-03 10:002024-04-03 12:00Кичевосело Дренове, Сланско, Латово, Ижиште, Преглово, Дворци, Пласница
  2024-04-03 11:002024-04-03 12:30Кочанис.Чешиново делот од пругата до патот за с.Уларци
  2024-04-03 09:002024-04-03 15:00Кочаниул ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА, МАКПЕТРОЛ, ул СКОПСКА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА, ЖИТО МАРКЕТ
  2024-04-03 08:302024-04-03 16:30Кочанис.НИВИЧАНИ, с. ПАНТЕЛЕЈ, с. РАЈЧАНИ
  2024-04-03 08:302024-04-03 12:00КумановоОктомврсика Револуција зграда спроти Нико Бои Лакови, Маркет Стокомак, Маркет Жито и продавница на Нико.
  2024-04-03 09:002024-04-03 14:00Кумановодел од ул. 300 од трафостаница кон Ѕебрњак
  2024-04-03 07:002024-04-03 07:30Кумановонас.Карпош, нас.Перо Чичо, м.в. Багрем Бања, м.в. Анѓа Ранковиќ и м.в.Стари Лозја, ул.Моша Пијаде зграда Престиж Плус, нас.Ајдучка Чешма, ул. Октомвриска Револуција зграда спроти игралишта на кеј
  2024-04-03 09:002024-04-03 15:00ПрилепВелешка, Ѓорги Абаџиев, Дабнички Завој, Васил Главинов, Кобаш, Сремски Фронт, Богомила, Дојранска
  2024-04-03 09:002024-04-03 14:30Скопје АеродромЛИСИЧЕ: Дел од ул.Божидар Рајковиќ
  2024-04-03 08:002024-04-03 08:40Скопје Васил ГлавиновВИЗБЕГОВО: објект на Мусли Компани во Визбегово
  2024-04-03 11:302024-04-03 13:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: ул.Никола Тесла згр.бр.16 и 18 и ул.Орце Николов згр.бр.174
  2024-04-03 09:002024-04-03 11:00Скопје Ѓорче ПетровНОВО СЕЛО: Дел од ул.10,12,32,46,54,62,84,4,6,18,34,2,12,16,64
  2024-04-03 09:002024-04-03 15:30Скопје Ѓорче Петровс.Кучевиште, с.Мирковци, с.Побожје, с.Малино, с.Танушевци, с.Брест
  2024-04-03 09:002024-04-03 15:00Струмицадел од корисниците на Долна Враштица, викендици на брана Мантово, Мантово - стражара
  2024-04-03 09:002024-04-03 14:00ТетовоНОВАЌЕ, дел од с.Камењане, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ: дел од с.Палчиште
  2024-04-03 09:002024-04-03 14:30Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат кај Шарена Џамија, кај Пржова Бавча, кај Теќето, кај Веро
  2024-04-03 12:002024-04-03 12:45ТетовоБРВЕНИЦА: објект на Мебел Дизајн на пат за с.Брвеница
  2024-04-03 10:302024-04-03 11:30ШтипС.ВРСАКОВО, САРЧИЕВО, СУДИЌ, ЕСКАВАТОРИ, СОЛАР ВЕЈ
  2024-04-03 12:002024-04-03 13:30ШтипС.СУДИЌ, СОЛАР ВЕЈ
  2024-04-03 08:002024-04-03 09:30ШтипС.САРЧИЕВО, ЕСКАВАТОРИ
  2024-04-03 09:002024-04-03 12:30ШтипДЕЛ ОД УЛИЦА ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ, ДЕЛОТ ПОД КАНАЛ 77

  НАЈНОВИ ВЕСТИ