За нас

Струја.мк е портал кој објавува информации поврзани со електрична енергија, обновливи извори на енергија, законски регулативи, развој, енергетска ефикасност и и др. во Северна Македонија, регионот и Европската Унија.

Порталот е во споственост на Energy Delivery Solutions (EDS)
www.eds.mk