недела, декември 10, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 15 03 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 15 03 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-03-15 08:45:002022-03-15 14:45:00БитолаБусемак, Стентон, с. Тепавци, Репетитор Тепавци, Гнилеж, Ергела и с. Ивени
  2022-03-15 10:00:002022-03-15 12:00:00БитолаТаирови лозја и КПУ Затвор - економија
  2022-03-15 09:30:002022-03-15 12:00:00Велесдел од потрошувачите од ул. Даме Груев, дел од потрошувачите од ул. Јовче Џипунов
  2022-03-15 08:30:002022-03-15 13:30:00КочаниВИНИЦА: Кочаниски пат - влезот на Виница, фирма Агровин, хотел Центрофрута, Мотел Слив, Пектранс и Сепарација
  2022-03-15 08:30:002022-03-15 14:30:00Кратоводел од с.Туралево ( улицата на излез према с.Тополовиќ).
  2022-03-15 08:30:002022-03-15 14:00:00КратовоПСАЧА: дел од с.Псача, маала Радевци, маала Маневци
  2022-03-15 08:00:002022-03-15 14:00:00Кумановодел од корисниците во нас.Перо Чичо, околу амбуланта „Перо Чичо“.
  2022-03-15 11:00:002022-03-15 13:00:00Кумановоул.Ѓуро Пуцар Стари (делот од раскрницита со ул.Михајло Пупин )
  2022-03-15 08:00:002022-03-15 14:00:00Кумановос.Лопате, дел од корисниците на влез во с.Опае (гледано од правец Куманово - Опае), вклучувајќи го училиштето.
  2022-03-15 09:00:002022-03-15 13:00:00Охриддел од с.Мешеишта од средсело кон халата
  2022-03-15 10:00:002022-03-15 14:00:00Охриддел од нас. Рача (делот над Хидробиолшки Завод)
  2022-03-15 10:00:002022-03-15 11:00:00Охриддел од ул Охридска Бригада од зградите до прод. Сурѓун, дел од ул Абас Емин, уличката спроти прод. Сурѓун
  2022-03-15 10:00:002022-03-15 14:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: Маџир Маало - дел од ул.Марија Бурсаќ, Маџир Маало - дел од ул. Вардарска, Маџир Маало - кеј 13 Ноември, куќни броеви од 99 до 110, Маџир Маало - дел од ул. Браќа Кошулчеви
  2022-03-15 09:00:002022-03-15 14:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул. Партениј Зогравски, помеѓу раскрсниците со ул. Црниче и ул. Рилски Конгрес
  2022-03-15 09:00:002022-03-15 11:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул. Славејко Арсов бр.28, 30, 32, 34, 36 и 38
  2022-03-15 09:00:002022-03-15 14:00:00Тетовоул.Вера Циривири Трена, дел од ул.Иво Лола Рибар, ул.Пролетерска

  НАЈНОВИ ВЕСТИ