недела, јули 21, 2024
spot_img
Повеќе

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА СРЕДА 09 08 2023

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА СРЕДА 09 08 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-08-09 08:302023-08-09 14:00Битолас. Древеник, А1 Космофон с. Древеник, МВР Предавател с. Древеник
  2023-08-09 08:002023-08-09 14:00Гостиварс.Куново, с.Трново
  2023-08-09 09:002023-08-09 15:00Гостивардел од с.Сенокосе-област на излез од селото
  2023-08-09 11:302023-08-09 13:30ДелчевоЦаревоселска, дел од Индустриска, дел од Кеј на Брегалница, Острец, дел од Маршал Тито, Сервисна Зона Делчево
  2023-08-09 09:002023-08-09 14:00ДелчевоМАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: с.Косевица, Саса, Ристовци, Требеш, Мечкаре, Павлиш Дол, Маврово, Костин Дол
  2023-08-09 08:302023-08-09 13:30Кумановонас.Долно Коњаре
  2023-08-09 08:002023-08-09 16:00Кумановодел од корисниците во с.Лопате и с.Опае, Корп Проект и Опае Млин.
  2023-08-09 09:152023-08-09 15:30ОхридРЕСЕН: бензиска пумпа Виена Петрол, с. Златари с. Сопотско, дел од с.Јанковец с. Кривени, с Лева Река, с. Крушје, Компостара, с. Избишта, пумпи за вода с, Крушје, предаватели с. Крушје
  2023-08-09 06:302023-08-09 14:30Прилепул.Борка Талески - дел кон ул.Круме Спиркоски, ул.Владо Стојаноски-дел
  2023-08-09 08:002023-08-09 16:00Скопје Ѓорче Петровул.Ѓорче Петров во непосредна близина на поранешната зграда на Општина Ѓорче Петров кај Пензионерскиот дом Ѓорче Петров и КАМ Маркет кај кружниот тек во близина на СП Планет
  2023-08-09 09:302023-08-09 12:00Струмицадел од ул.Васил Сурчев кон ТЦ Глобал, дел од ул.Жртви на фашизмот, дел од ул.24 Октомври Струмица
  2023-08-09 09:002023-08-09 14:30ТетовоЗИК Млекара во Тетово, ЗИК Ладилник во Тетово
  2023-08-09 09:002023-08-09 11:30Тетоводел од град Тетово, дел од корисниците од ул. Андреја Стојановиќ и дел од корисниците на ул. К Р Дрнц и дел од корисниците на ул. Боро Вулиќ
  2023-08-09 09:002023-08-09 14:00ТетовоЈЕГУНОВЦЕ: с.Раотинце, с.Копанце, с.Туденце
  2023-08-09 10:002023-08-09 14:00ШтипСВЕТИ НИКОЛЕ: ТС МАК СТИЛ,СТАНИЧКИ ПАТ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ