сабота, јули 20, 2024
spot_img
Повеќе

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА СРЕДА 01 11 2023

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА СРЕДА 01 11 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-11-01 09:252023-11-01 14:00ВелесЧАШКА: потрошувачите од с. Орешје, Нежилово, Папрадиште, Чеплес, потрошувачите од Гулевска населба, Бистрица, Црешнево, Богомила
  2023-11-01 08:402023-11-01 13:30Велеспотрошувачите железничка станица Рајко Жинзифов и антените на А1 над Бузалково, потрошувачите од с. Слп, Белештевица, Карабуниште, Лавчани
  2023-11-01 06:302023-11-01 08:30Гостивариндустриска зона покрај автопат ГВ-ТЕ после клучка за Неготино кон Тетово, с.Калиште, с.Ломница, с.Ѓурѓевиште, с.Горјане, дел од с.Топлица, с.Чегране, с.Форино, с.Тумчевиште, с.Корито, с.Неготино, с.Добридол, с.Градец
  2023-11-01 08:302023-11-01 15:00Гостиварс.Долна Ѓоновица, с.Горна Ѓоновица, с.Симница
  2023-11-01 09:002023-11-01 14:00Гостивардел од корисниците на ул. Младен Симоновски
  2023-11-01 06:002023-11-01 14:00Кумановокорисниците од ул.3 МУБ,ул.Егејска Македонија
  2023-11-01 09:202023-11-01 15:30ОхридРЕСЕН: ресторан Гердан, ладњача Кукул Фруит, с. Болно, с. Евла, с. Горно Дупени, с.Евла, сите ТС за наводнување од Ресен до Болно и Г.Дупени
  2023-11-01 10:002023-11-01 14:00Охриддел од ул. Сирма Војвода кон кружниот тек кај болницата, дел од ул. Даме Груев према кружниот тек кај болницата, дел од ул. 8ми Септември према кружниот тек кај болницата, дел од ул. Дебрска кон кружниот тек кај болницата, дел од ул. Јане Сндснски кон кружниот тек кај болницата, дел од ул.Питу Гули кон кружниот тек кај болницата, дел од ул. Марко Цепенков кон кружниот тек кај болницата.
  2023-11-01 09:002023-11-01 16:00Прилепул. Браќа Шемкоски - дел ( од позади Детска градинка до вкрстување со ул.Круме Волнароски)
  2023-11-01 10:002023-11-01 12:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул.11-ти Октомври бр.86 и бр.52
  2023-11-01 11:002023-11-01 12:30Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат во нас.Деребој кај АТА
  2023-11-01 09:002023-11-01 14:30Тетоводел од с.Рогле
  2023-11-01 11:302023-11-01 12:00ШтипБУНАРИ АКТИВА
  2023-11-01 13:302023-11-01 14:00ШтипГРДОВЈАНКА,КИТ-ГО УПРАВА,АКТИВА ИНЖИНЕРИНГ,ВИВЕНДИ,ВАГО ПЕТРОЛ,АЛБАТРОС,МЛЕКАРА,ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ
  2023-11-01 10:002023-11-01 12:00ШтипЦРНИЛИШТЕ: С.ДОЛНО И ГОРНО ЦРНИЛИШТЕ,ПЕШИРОВО

  НАЈНОВИ ВЕСТИ