сабота, април 20, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 08 07 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 08 07 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-07-08 08:30:002022-07-08 15:30:00Битолаул. Стара Партизанска и дел. од ул. Солунска
  2022-07-08 09:30:512022-07-08 13:00:51ВелесЧашка: с.Долно Јаболчиште, сГорно Јаболчиште, с.Горно Врановци, с.Лисиче, нас. Чашка, с.Лисиче, с.Еловец, с.Отиштино, с.Бањица, с.Раковец, с.Мелница с.Голозинци, дел од с.Оризари близу Порцеланка, с Дреново, како и ХЕЦ Тополки, ХЕЦ Врановска Река, Оранжериите во Чашка, погонот Киро Ќучук, и браната во Лисиче
  2022-07-08 08:00:002022-07-08 14:00:00Велесс. Иванковци
  2022-07-08 07:25:002022-07-08 11:00:00Гевгелијасело Прстен
  2022-07-08 11:00:002022-07-08 14:00:00Гевгелијадел од индустриските корисници кои се напојуваат од Пекара Валандово
  2022-07-08 06:00:002022-07-08 13:00:00Гостиварс.Сретково, с.Церово
  2022-07-08 07:20:002022-07-08 09:00:00КавадарциРосоман, Сирково, Манастирец, Паликура и Рибарци
  2022-07-08 07:30:002022-07-08 09:30:00Кочанис.Чешиново, с. Соколарци, с.Спанчево, с.Облешево, с.Чифлик, с.Уларци, с.Жиганци и сите други населени места во Општина Чешиново - Облешево
  2022-07-08 07:55:002022-07-08 14:30:00Кратоводел од с.Крилатица.
  2022-07-08 08:05:002022-07-08 14:30:00Кратовос.Радибуш
  2022-07-08 08:00:002022-07-08 15:00:00Кратоводел од с.Ранковце и ромско маало
  2022-07-08 07:45:002022-07-08 08:15:00КумановоРЕЧИЦА: Индустриска зона Речица, Сити Бетон, Рапид Бил, Бензинска Мак Бенз, Бензинска Хени Компани, Бентони, Бензинска Ибро Петрол
  2022-07-08 07:45:002022-07-08 14:30:00КумановоДОЛНО КОЊАРЕ: корисниците од Горно Којнаре Кратовци- рофи Нен
  2022-07-08 10:00:002022-07-08 14:00:00ОхридРЕСЕН: дел од с. Царев Двор кон ф-ка Царев Двор, Овошен насад Царев Двор (Механизација Царев Двор), Пумпи за вода Царев Двор, Фабрика Царев Двор
  2022-07-08 07:30:002022-07-08 11:30:00ОхридДел од индустриски објекти во некогашен комплекс Слобода, Магацин за дрва на Шумско Стопанство Галичица
  2022-07-08 09:30:002022-07-08 15:00:00Прилепс.Ракле, с.Никодин, с.Топлица
  2022-07-08 09:00:002022-07-08 14:30:00Скопје АеродромСТУДЕНИЧАНИ: с.Осинчани, с.Малчиште, с.Елово, с.Црн Врв, СОПИШТЕ: Рудопроект, Каменолом Вардар Градба, Викендици Јаболци, с.Јаболци, Сателитски Центар Нова Брезница, Нова Брезница, Ловиште Јасен, викендици Држилово, с.Држилово, Карст с.Јаболци, Викендици Патишка Река, с.Патишка Река, ПЦЦ Хидро
  2022-07-08 07:00:572022-07-08 07:50:00Струга с.Лабуништа, с.Подгорци, с.Ташмаруништа, објекти на влез од Струга кон с.Лабуништа.
  2022-07-08 12:00:002022-07-08 15:00:00ШтипС.МУСТАФИНО, БУРИЛОВЦИ, СТАНУЛОВЦИ
  2022-07-08 09:30:002022-07-08 13:30:00ШтипС.ТАРИНЦИ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ