среда, февруари 8, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 05 11 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 05 11 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 15:30:00Битолас.д. Дивјаци, г. Дивјаци Арилево Пуста Река
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 12:00:00БитолаМатија Губец, бул. 1-ви Мај, ул. Даме Груев
  2021-11-05 09:05:002021-11-05 14:00:00Велесс. Нежилово и рибник Нежилово
  2021-11-05 08:35:002021-11-05 13:00:00Гевгелијадел од корисниците од Нов Дојран (погорниот дел , од старото школо до крај кон Стар Дојран)
  2021-11-05 08:30:002021-11-05 15:30:00Гостиварс.Дебреше - кон бензинска пумпа
  2021-11-05 07:45:002021-11-05 14:30:00Делчевос.Чифлик Делчево, Детско одмаралиште Голак, воен објект на АРМ на Голак
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 15:00:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: с.Модриште, с.Могилец, с.Црешнево, с.Старовци, с.Вир, с.Лаѓ, с.Тажево, с.Брезница, Могилечка река, Брезничка река, Тажеска Река Рибник Белица и Резервоат Јасен
  2021-11-05 08:30:002021-11-05 14:30:00КочаниВИНИЦА: с. Тасковци
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 15:00:00Кочанис.Бели, л. Роза Петрова (околу зграда Белведере), ул. 1-ви Мај, ул. Бел Камен, ул. Страшо Ербапче, ул. Малина Поп Иванова, ул.Мородвишка Епископија, ул. Димитрија Лазаров, ул. Браќа Миладинови, ул. 14-та Бригада, ул. Александар Македонски, ул. Христијан Карпош
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 12:00:00Кочанифирма Тонко на ул. Штипски Пат
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 16:00:00Кратовонас.Бојаџиско, ул.Планинска (Табачка маала), с.Луково, с.Близанци
  2021-11-05 08:15:002021-11-05 14:30:00Кратоводел од с.Петралица и с.Баратлија.
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 11:00:00Кумановокорисници од Стара Кланица,Анѓа Ранковиќ,Багрем бања,Банево трло - дел од Веселин Маслеша,Трајко Прокопиев,Руѓер Бошковиќ,6ти Април,Ајдучка чешма,нас.Иго Тричковиќ,Пуковско,Нас Карпош до индустриски дел
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 14:00:00Кумановос.Горно Коњаре
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 14:00:00Кумановос.Табановце
  2021-11-05 08:30:002021-11-05 12:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: Бул.Првомајска, од стеснувањето кон Ваташа, во Пинтија
  2021-11-05 13:00:002021-11-05 15:00:00Скопје Аеродромс.Долно Соње, од каналот кон Чифлик, над патот за Чифлик
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 15:00:00Стругас. Шум, Заграчани, Вишни, Х.ПП Вишни, Водовод пумпи, Каменолом Везир
  2021-11-05 10:30:402021-11-05 12:30:40Стругакорисниците во ТИРЗ зоната во Струга
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 14:00:00Струмицадел од с.Подареш
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 15:00:10Струмицаул. Бетовенова (од ул. Спиро Захов до центар на турска маала)
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 15:00:00Струмицас. Петралинци (кон центарот на селото)
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 11:00:00СтрумицаНОВО СЕЛО: с.Смолари, с.Дражево, с.Старо Коњарево, с.Бориево, с.Радово, с.Еднокуќево, с.Зубово, с.Босилово, с.Турново, с.Иловица, с.Штука, с.Моноспитово, с.Самоилово, с.Бајково, с.Барбарево, с.Стиник, с.Сушица, с.Секирник, с.Ново Село, с.Ново Коњарево, с.Мокрино, с.Мокриево, с.Борисово, с.Колешино, БАНСКО: с.Габрово, с.Банско викендици
  2021-11-05 09:00:002021-11-05 12:00:00Струмицас.Баница.

  Краткотрајни прекини: дел од индустриска зона Север и кванташки пазар, с.Требичино, с.Варварица, с.Седларци, с.Вељуса, с.Едрениково
  2021-11-05 09:15:002021-11-05 13:30:00Тетовоул. Браќа Миладинови и ул.105
  2021-11-05 08:00:002021-11-05 15:00:00ШтипШИВЕЦ: ТС ЛАРЧЕР, ДЕЛ ОД НАСЕЛБА ЖЕЛЕЗНИЧКА-ДОЛНИОТ ДЕЛ ОД ВЛЕЗОТ, БЕТОН МАГАЦИН

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја