петок, април 19, 2024
spot_img
Повеќе

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 29.02.2024

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 29.02.2024

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2024-02-29 10:202024-02-29 15:00Битолас.Кутретино, с.Суводол, АБ Солар , Мургашево, Манастир Д.Хисар, комуналец Д Хисар
  2024-02-29 08:352024-02-29 15:00Битолас.Лажец, ХМС Лажец, с.Драгош, с.Граешница с.Кишава , Космофон Граничен премин
  2024-02-29 09:352024-02-29 13:30Велесс.Караслари, Чука, Под Чука, Бојаџиина, Штипски Пат, Манастир Св.Илија, Мотел Македонија, Ајдар, Младост, Кланица Агрија, М6 Веноле, Ве Група Веноле, Изгрев Веноле, Црквино
  2024-02-29 09:002024-02-29 12:00ГевгелијаВаландово: сите корисници кои се напојуваат од трафостаницата Макпетрол Валандово (Дим комерц , Наматекс , Технички преглед и Бензинска Макпетрол Валандово) , корисниците од јужниот дел на Валандово (Долна мала) и околу полицијата и Фарма Агрипро долна Валандово, а останатиот дел од Валандово ќе има еден краток прекин околу 12 часот.
  2024-02-29 09:002024-02-29 11:00Гостиварул.Балиндолска, дел од ул.Беличица
  2024-02-29 12:002024-02-29 14:30Гостивардел од ул.Мара Угринова, дел од ул.Беличица (област кај градинката)
  2024-02-29 08:252024-02-29 15:30ГостиварДОБРИ ДОЛ: мал дел од с.Добри Дол (над центар)
  2024-02-29 08:302024-02-29 15:00Кичеводел од корисниците на ул.Димитар Влахов и ул.4-ти Јули
  2024-02-29 09:002024-02-29 12:30КочаниВИНИЦА:Јакимовски пат во Виница - делот од Дади Компани до влез на с.Јакимово, с.Јакимово, с.Црн Камен, с.Истибања, Захват
  2024-02-29 08:002024-02-29 12:00Кумановос.Коинце,Пречистителна станица Коинце, с.Враготурце, с.Пелинце, Унпрофор Пелинце и Пелинце Царина, с.Челопек, Челопек Космофон
  2024-02-29 09:002024-02-29 15:00Прилепс.Борино,Белушино,с.Селце
  2024-02-29 09:002024-02-29 10:30Скопје Васил ГлавиновСИНГЕЛИЌ: ул. Христофор Жефаровиќ 3, ул. Христофор Жефаровиќ 7, ул. Христофор Жефаровиќ 5, ул. Пролетна офанзива, дел. од ул. Радован Ковачевиќ
  2024-02-29 12:002024-02-29 13:00Скопје Васил ГлавиновИЛИНДЕН: Објектите во близина на Ролопласт
  2024-02-29 09:002024-02-29 14:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: ул.Багдатска бр.20 и бр.18. Бул.Партизански Одреди бр.59. Ул.Рузвелтова бр.30 и бр.47
  2024-02-29 09:002024-02-29 14:00Скопје Ѓорче Петровнас.Стопански двор (Блага вода) - дел од улицата покрај гробиштата кај црквата Св.Арахангел Гаврил
  2024-02-29 12:002024-02-29 13:30Скопје Ѓорче ПетровНЕРЕЗИ: КОРИСНИЦИТЕ ОД СРЕДНО И ГОРНО НЕРЕЗИ, КРУШОПЕК, ЖИЧАРА СРЕДНО ВОДНО, РТВ ПРЕДАВАТЕЛИ ВОДНО
  2024-02-29 09:002024-02-29 14:00Тетоводел од с.Слатино
  2024-02-29 09:002024-02-29 14:30Тетоводел од с.Брвеница, објекти кои се наоѓаат на излез од селото кон с.Челопек
  2024-02-29 08:302024-02-29 14:30Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат во населба Горна Чаршија
  2024-02-29 09:002024-02-29 14:00Тетоводел од с.Жилче, с.Шемшово
  2024-02-29 10:002024-02-29 11:00ТетовоДОЛНО СЕДЛАРЦЕ, БРВЕНИЦА

  НАЈНОВИ ВЕСТИ