петок, април 19, 2024
spot_img
Повеќе

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 21.03.2024

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 21.03.2024

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2024-03-21 12:002024-03-21 14:30Велесмагацин МАЛИНА, Тодорче Николовски, конфекција ЈУ-КА, конфекција ВЕТЕКС, Вардарска
  2024-03-21 09:152024-03-21 11:30ВелесТодор Јанев, Александар Несторов, м.в. камено брдо кај Дуле
  2024-03-21 09:002024-03-21 16:00Кочанис. Нивичани, с. Рајчани, с. Пантелеј
  2024-03-21 11:002024-03-21 13:00КумановоУл.Индустриска, објекти во поранешна ф-ка Амбалажа
  2024-03-21 08:002024-03-21 14:00Кумановообјекти на поранешна фабрика Искра, ф-ка Кентауер, Метал Нет кај ф-ка Искра, Сокара Кватрo, Ладилни, нас.Бедиње, Бетоњера Козјак Бедиње
  2024-03-21 09:102024-03-21 11:00КумановоФ-ка ФЗЦ стара фабрика извод ФЗЦ 2
  2024-03-21 09:002024-03-21 11:00Кумановоул.Моша Пијаде, ул.Браќа Миладиновци, ул.Светозар Марковиќ
  2024-03-21 09:002024-03-21 16:00Прилепс. Будимирци
  2024-03-21 09:002024-03-21 15:00Скопје АеродромДОЛНО ЛИСИЧЕ: УЛИЦА 2 и околу ТС с. Долно Лисиче 3
  2024-03-21 08:302024-03-21 15:30Скопје Васил ГлавиновКАТЛАНОВО: цело населено место Катланово, Катлановска Бања, сите индустриски објекти на автопат Скопје-Велес во близина на Катланово, Брезница, Градманци, Летевци
  2024-03-21 09:002024-03-21 15:30Скопје Ѓорче ПетровКорисниците од с.Кучевиште, Мирковци, Побожје, Бродец, Танушевци, Брест, Малино
  2024-03-21 09:002024-03-21 14:00Тетоводел од с.Доброште
  2024-03-21 09:002024-03-21 14:45Тетоводел нас.Станбена
  2024-03-21 09:152024-03-21 14:00Тетоводел од с.РАКОВЕЦ
  2024-03-21 09:002024-03-21 14:00ТетовоЖЕЛИНО: ЉИБЕРТАКОМ
  2024-03-21 09:002024-03-21 14:30Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат во населба Станбена и дел од населба Пржова Бавча, дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат меѓу улиците: Илинденска, Б.Миладинови Боро Вулик
  2024-03-21 09:002024-03-21 14:00Тетовос.Милетино, с.Блаце
  2024-03-21 09:302024-03-21 14:17ТетовоГлас Флекс

  НАЈНОВИ ВЕСТИ