вторник, мај 21, 2024
spot_img
Повеќе

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 16 11 2023

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 16 11 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-11-16 09:352023-11-16 11:30БитолаТС: : Квасара 1,2,3,4
  2023-11-16 09:002023-11-16 15:00Битолас.Новаци, ТС Амбуланта Новаци, ТС Новаци Манастир, с.Рибарци, ТС Земјоделие ЗИК
  2023-11-16 11:302023-11-16 13:30БитолаТС: Млекара-1, Млекара-2
  2023-11-16 09:002023-11-16 13:00ВелесЧАШКА: Населба Смиловци
  2023-11-16 07:002023-11-16 12:00Гевгелијацелата индустриската зона Раброво
  2023-11-16 12:002023-11-16 14:00Гевгелијапоголемиот дел од корисниците од Валандово (освен долна мала и дел од корисниците под полицијата ), вклучително и Пекара Биоприн
  2023-11-16 08:452023-11-16 10:30Гевгелијаплантажа Прдејци, фарма Прдејци, станица Стара Смоквица и други индустриски објекти во близина на овие села
  2023-11-16 08:402023-11-16 15:00ДелчевоМАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: инд.зона кај Нине Солар, Металферт, с.Тодоровци, Косевица, Моштица, Саса, Костин Дол, Павлиш Дол, Ристовци, Требеш, Вера Јоциќ, Маврово
  2023-11-16 08:502023-11-16 15:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: с.Долно и Горно Крушје, Лазе Дамјаноски и с.Слатина
  2023-11-16 09:002023-11-16 13:00КочаниВИНИЦА: конфекција БТБ Македонија на ул. Илинденска бр. 5
  2023-11-16 10:002023-11-16 14:30КочаниВИНИЦА: с.Истибања - делот кај центарот и аптеката
  2023-11-16 09:002023-11-16 14:30Кратовос.Коњух
  2023-11-16 07:302023-11-16 13:00Кратовос.Дренак
  2023-11-16 09:302023-11-16 15:00Кумановодел од корисницте на ул.11-ти Ноември и нас.Бедиње .
  2023-11-16 09:502023-11-16 15:30Охриддел од с. Горно Лакочереј, Св. Спас, антени и репетитори Горенска Чука, с. Ливоишта и с. Вапила
  2023-11-16 08:002023-11-16 16:30Прилепул. Стојан Јошески, ул.Браќа Шемкоски, ул.Пиринска (дел), ул.Пецо Крстески Даскало
  2023-11-16 08:002023-11-16 09:00Скопје Васил ГлавиновИЛИНДЕН: Сатра и објектите во околина на ТС Сатра
  2023-11-16 09:002023-11-16 15:00Скопје Васил ГлавиновРАДИШАНИ: Ул.52, ул. 2, ул. 42, ул. Радишанска и ул.13
  2023-11-16 09:002023-11-16 10:00Скопје Ѓорче ПетровАРНАКИЈА: Наплатна рампа Арнакија
  2023-11-16 09:002023-11-16 13:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од корисниците на улица Кнез Хацон
  2023-11-16 09:302023-11-16 14:30СтругаШУМ: дел од с. Радолишта (кон Шум), потрошувачите на с. Шум, Водовод, Каменолом Везир, с. Вишни, централи Вишни, с. Заграчани
  2023-11-16 09:002023-11-16 14:00Струмицабул.Гоце Делчев - поранешна конфекција Фина текс и МИО кафе
  2023-11-16 10:002023-11-16 15:00Струмицас.Костурино, Репетитор на Радиодифузија с.Раборци, с.Мемешли, рудник Неметали Огражден - Мемешли, с.Дорломбос и с.Орманли, викенд населба Раборци-Цано, Иљо Орцев и Елас
  2023-11-16 11:002023-11-16 14:00Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на места каде се вкрстуваат улиците:Б.Тоска со Илинденска и Иленденска со Гостиварска
  2023-11-16 10:002023-11-16 14:00ШтипС.КАДРИФАКОВО,МЛИН ИВАНА,НИКО 2002(МОНДАО), СЛОГА КАДРИАКОВО(ЛЕБЕД), КАДРИФАКОВО НАПЛАТНА

  НАЈНОВИ ВЕСТИ