понеделник, март 8, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 23 09 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 23 09 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 14:30:00KочаниВИНИЦА: с. Тасковиц, маало Срушено, маало Белов Рид, маало Калимански Мртвак, маало Висока, маало Калимански Ѓавол и маало Шанкевци
  2020-09-23 11:30:002020-09-23 13:30:00ГостиварГОСТИВАР: с.Стрезимир_караула
  2020-09-23 08:25:002020-09-23 14:30:00Делчевос. Владимирово.
  2020-09-23 10:30:002020-09-23 14:30:00КавадарциВАТАША: место викано Михајлово
  2020-09-23 08:20:072020-09-23 11:00:07КочаниПРОБИШТИП: с.Пробиштип, Злетово, Лесново, Сите села на територија на општина Пробиштип, МАК ТАБ акомулатори, Рудник Булмак
  2020-09-23 08:00:002020-09-23 09:00:00КратовоКРАТОВО: ул.Гоце Делчев, дел од ул.Никола Тесла, дел од ул. 6 ти Септември, Полиција Кратово.
  2020-09-23 12:30:002020-09-23 14:30:00КратовоКИСЕЛИЦА: с.Киселица
  2020-09-23 08:00:002020-09-23 15:00:00Кратово с.Метежево, с.Габар и с.Огут.
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 12:00:00КратовоКРАТОВО: ул 8 ми Септември (Зорле маала).
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 12:00:00Кратовос.Нерав, с.Отошница, с.Орашац, с.Гулинци, с.Герман, с.Пклиште, с.Ветуница, с.Станча,
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 11:00:00Кратовос.Дрење.
  2020-09-23 07:30:002020-09-23 12:00:00КумановоКУМАНОВО: дел од Проевце - Митев мост
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00ОхридОХРИД: дел од с.Трпејца
  2020-09-23 07:50:002020-09-23 16:30:00ОхридОХРИД: Антички Театар, дел од ул.Кузман Капидан, Кошишта, дел од ул.Гоце Делчев, ул.Кирил и Методиј, дел од ул Вардар.
  2020-09-23 08:00:002020-09-23 18:00:00ПрилепПРИЛЕП: Без ЕЕ ќе бидат објекти во Индустриска зона Металец, Дониа(Винчини), Тритекс, Мартекс, Марфил, Елит кафе, Тирекс, Макпетрол бензиска на ул.А.Македонски
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 15:30:00ПрилепМАЛО КОЊАРИ: дел од село Мало Коњари
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: сите стопански и нестопански објекти во селата Дражилово, Патешка Река како и Репетиторите на Карст Јаболци и ПЦЦ Хидро
  2020-09-23 08:15:002020-09-23 15:30:00Скопје Васил ГлавиновСТАЈКОВЦИ: ул. 1 во делот од школото до обиколница
  2020-09-23 12:00:002020-09-23 15:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: Дел од ул.Штросмаерова.
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 12:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ: Дел од ул.Рељо Шестокрило и ул.Брегалница.
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 11:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: ул.Огражден згр.бр.97, ул.Никола Русински згр.бр.4, ул.Карпошево востание згр.бр.8, Бараки на бивша општина Карпош и градинка Орце Николов.
  2020-09-23 10:00:002020-09-23 12:00:00СтругаДЕБАР: Село Аме
  2020-09-23 12:30:002020-09-23 15:00:00СтругаДЕБАР: Село Спас
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00Струмицас. Радово
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00Струмицадел од с. Ињево према Бингото
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00ТетовоТЕТОВО: ул. 116, ул.Киро Ристовски- Дрнц, ул Штипска, ул. Гостиварска

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја