недела, јули 21, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 23 09 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 23 09 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 14:30:00KочаниВИНИЦА: с. Тасковиц, маало Срушено, маало Белов Рид, маало Калимански Мртвак, маало Висока, маало Калимански Ѓавол и маало Шанкевци
  2020-09-23 11:30:002020-09-23 13:30:00ГостиварГОСТИВАР: с.Стрезимир_караула
  2020-09-23 08:25:002020-09-23 14:30:00Делчевос. Владимирово.
  2020-09-23 10:30:002020-09-23 14:30:00КавадарциВАТАША: место викано Михајлово
  2020-09-23 08:20:072020-09-23 11:00:07КочаниПРОБИШТИП: с.Пробиштип, Злетово, Лесново, Сите села на територија на општина Пробиштип, МАК ТАБ акомулатори, Рудник Булмак
  2020-09-23 08:00:002020-09-23 09:00:00КратовоКРАТОВО: ул.Гоце Делчев, дел од ул.Никола Тесла, дел од ул. 6 ти Септември, Полиција Кратово.
  2020-09-23 12:30:002020-09-23 14:30:00КратовоКИСЕЛИЦА: с.Киселица
  2020-09-23 08:00:002020-09-23 15:00:00Кратово с.Метежево, с.Габар и с.Огут.
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 12:00:00КратовоКРАТОВО: ул 8 ми Септември (Зорле маала).
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 12:00:00Кратовос.Нерав, с.Отошница, с.Орашац, с.Гулинци, с.Герман, с.Пклиште, с.Ветуница, с.Станча,
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 11:00:00Кратовос.Дрење.
  2020-09-23 07:30:002020-09-23 12:00:00КумановоКУМАНОВО: дел од Проевце - Митев мост
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00ОхридОХРИД: дел од с.Трпејца
  2020-09-23 07:50:002020-09-23 16:30:00ОхридОХРИД: Антички Театар, дел од ул.Кузман Капидан, Кошишта, дел од ул.Гоце Делчев, ул.Кирил и Методиј, дел од ул Вардар.
  2020-09-23 08:00:002020-09-23 18:00:00ПрилепПРИЛЕП: Без ЕЕ ќе бидат објекти во Индустриска зона Металец, Дониа(Винчини), Тритекс, Мартекс, Марфил, Елит кафе, Тирекс, Макпетрол бензиска на ул.А.Македонски
  2020-09-23 09:30:002020-09-23 15:30:00ПрилепМАЛО КОЊАРИ: дел од село Мало Коњари
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: сите стопански и нестопански објекти во селата Дражилово, Патешка Река како и Репетиторите на Карст Јаболци и ПЦЦ Хидро
  2020-09-23 08:15:002020-09-23 15:30:00Скопје Васил ГлавиновСТАЈКОВЦИ: ул. 1 во делот од школото до обиколница
  2020-09-23 12:00:002020-09-23 15:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: Дел од ул.Штросмаерова.
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 12:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ: Дел од ул.Рељо Шестокрило и ул.Брегалница.
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 11:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: ул.Огражден згр.бр.97, ул.Никола Русински згр.бр.4, ул.Карпошево востание згр.бр.8, Бараки на бивша општина Карпош и градинка Орце Николов.
  2020-09-23 10:00:002020-09-23 12:00:00СтругаДЕБАР: Село Аме
  2020-09-23 12:30:002020-09-23 15:00:00СтругаДЕБАР: Село Спас
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00Струмицас. Радово
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00Струмицадел од с. Ињево према Бингото
  2020-09-23 09:00:002020-09-23 15:00:00ТетовоТЕТОВО: ул. 116, ул.Киро Ристовски- Дрнц, ул Штипска, ул. Гостиварска

  НАЈНОВИ ВЕСТИ