недела, март 7, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за 22 09 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за 22 09 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-09-22 09:30:002020-09-22 11:30:00Гостиваробјекти во дворот на фимата КАРТЕЛ на ул.Илинденска бб
  2020-09-22 08:30:002020-09-22 14:30:00ДелчевоМАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: м.в. Стипсаре, с. Цера
  2020-09-22 10:00:002020-09-22 14:30:00Кавадарцидел од Долни Дисан, Горни Дисан, Вешје и Барово
  2020-09-22 09:40:002020-09-22 14:30:00Кичеводел од село Стрелци и Гарани
  2020-09-22 08:00:002020-09-22 15:00:00Кратовос.Метежево, с.Огут, с.Габар
  2020-09-22 08:00:002020-09-22 10:00:00Кратово с.Шлегово, с.Приковци, Рудник Силекс и техничкиот сервис во Кратово.
  2020-09-22 10:00:002020-09-22 12:00:00Охриддел од нас.РАЧА, објектите над училиштето и над новата црква
  2020-09-22 09:00:002020-09-22 13:00:00Прилепс.Плетвар, с.Тројаци, Маврово асфалтна база,Теракота Каменлом, с.Дрен, с.Никодин, с.Радобил
  2020-09-22 09:30:002020-09-22 16:00:00ПрилепМанастир Зрзе, с.Зрзе, с.Долгаец, с.Маргари, Репетитор од Мобимак
  2020-09-22 09:00:002020-09-22 10:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: ул.Михаил Чаков бр.1,3,7,9,13,16, дел од ул.Петар Дељан (бр.2, 7 ,11), школо Невена Георгиева - Дуња
  2020-09-22 08:30:002020-09-22 15:30:00Скопје АеродромДел од ул.Анастас Митрев, Дел од ул.Венјамин Мачуковски, од бр.1 до бр.10
  2020-09-22 08:30:002020-09-22 12:00:00Скопје Ѓорче ПетровДел од с.Глумово кај џамијата
  2020-09-22 09:00:002020-09-22 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: ул.Козле под ул.9 и под ул.17, ул.Козле под ул.1, дел од ул.Козле, дел од ул.Козле 1, дел од ул.Козле 2, Црква Св.Пантелејмон, пат за село Крушопек
  2020-09-22 10:00:002020-09-22 12:00:00Скопје Ѓорче Петров„Станица за технички преглед на возила“ на ул.Лепенец бр.10.
  2020-09-22 10:00:002020-09-22 14:00:00СтругаДебар: Село Аџиевци,Присојница,Скудриње , погон Скутекс,Јатекс, и ТС Каплан,Ракип и Ариф
  2020-09-22 06:00:002020-09-22 14:00:00СтругаДебар: Селата Могорче, Белешница,Осој, Гари, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки како и МЛ Гари, ХПП Тресонче, Дестан, Меџит
  2020-09-22 10:00:002020-09-22 12:00:00СтругаЦенат Жупа: Центар Жупа, Житинани, Бајрамовци, Оџовци, Баланци, Пареши, Броштица, Горенци како и расторан Авни, Гзим,ф-ка Фаморд и Илишка краста
  2020-09-22 07:00:002020-09-22 08:00:00Струмицас. Куклиш, с. Банско, с. Костурино, с. Свидовица, с. Рич, с. Мемешли, с. Орманли, с. Дорломбос, с.Попчево, с. Раборци, Македонска куќа, Три води, Брана Водоча, Белотино
  2020-09-22 08:00:002020-09-22 10:00:00Струмицас. Костурино, с. Мемешли, с. Орманли, с. Дорломбос
  2020-09-22 13:00:002020-09-22 14:30:00Тетовоул. В.С Бато и делот позади пожарна
  2020-09-22 09:00:002020-09-22 12:00:00Тетоводел од Г.Речица
  2020-09-22 09:45:002020-09-22 13:00:00Штипс.Богословец, ТС Фабијан, Краварска фарма кон Богословец
  2020-09-22 08:30:002020-09-22 11:30:00Штипдел од с.Три Чешми, горен дел од селото кон Криви Дол

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја