недела, февруари 25, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 09 12 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 09 12 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-12-09 08:00:002021-12-09 10:00:00Битоладел од корисниците од стопанскиот двор на Битолатекст
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 13:00:00Битоладел од ул. Битолска бб, Демир Хисар (Делот околу Спортската сала)
  2021-12-09 09:10:002021-12-09 15:00:00Велесс. Ветерско и бензиска пумпа Ветерско автопат
  2021-12-09 08:30:002021-12-09 10:00:00ГостиварДел од с.Чајле во близина на Ресторан Елите
  2021-12-09 07:45:002021-12-09 14:30:00ДелчевоБУКОВИЌ: Репетитори на МРТВ на Буковиќ
  2021-12-09 08:40:002021-12-09 14:30:00Делчевос. Панчарево, с. Црник
  2021-12-09 10:00:002021-12-09 14:00:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: село Заград, село Волче
  2021-12-09 09:30:002021-12-09 14:00:00Кочаниул. Унгарска во Мало Стопанство (делот од Плинската станица до објектот на Магнолија)
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 14:00:00Кочаниул. 15-ти Македонски корпус
  2021-12-09 08:15:002021-12-09 14:30:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА: Димитар Влахов, 17 та Македонска Бригада, ул.Наско Тамбурков, Ѓорче Петров, 3 та Македонока Бригада, Чупино Брдо
  2021-12-09 08:00:002021-12-09 14:00:00Кумановоул.ББ Гуцман, Вараждинска, дел од 3 МУБ кај вулканизер Танибал
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 11:00:00Охриддел од улицата Богомилска, на почетокот со вкрстување со улицата Даме Груев и улицата Богомилска, делот кај апартмани Геро, апартмани Фантастик, апартмани Николовски и гест хаус Александра
  2021-12-09 11:30:002021-12-09 14:30:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: ул.14 и ул.16 с.Сопиште
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 14:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - АЕРОДРОМ: спроти Парк Реонски Центар Аеродром, дел од ул.1613, зградите со бр. 22, 24, 26 и 28
  2021-12-09 10:00:002021-12-09 12:00:00Скопје Аеродромс.Држилово, с.Говрлево, МАРКОВА СУШИЦА: Ловиште Јасен, Стелитски центар Нова Брезница, с.Елово, Црн врв, Осинчани, Патишка река, Каменоломи накај Говрелево, Маркова Сушица, Маркова река, Сопиште, Соње, Чифлик, Ракотинци, Добри Дол, с.Јаболци, Сите стопански и нестопански објекти кои се наоѓаат во наведените реони
  2021-12-09 08:30:002021-12-09 10:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул.Наум Охридски
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 13:00:00Скопје Аеродромдел од ул.1 с.Сопиште
  2021-12-09 10:30:002021-12-09 12:30:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: ул.24
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 12:00:00Скопје АеродромЗЕЛЕНИКОВО: дел од корисниците од ул.Зелениково (во близина на ЗЗ Млекара Зелениково)
  2021-12-09 08:00:002021-12-09 15:30:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - БУТЕЛ: дел од населба Бутел односно место викано Пат за Радишани поточно улиците: Ул.Бутелска, Ул.Бутелска 3, Ул.Бутелска 5, Ул.Бутелска 7 ,Ул.Бутелска 7 А и Сопствениците од приватна ТС ЗИК Економија
  2021-12-09 10:00:002021-12-09 14:00:00СтрумицаРАДОВИШ: с. Калуѓерица, с. Воиславци, с. Сулдурци, Ѓуровски
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 15:00:00Струмицас. Конче, с. Дедино, с. Долни Липовиќ, с. Горни Липовиќ, с. Габревци, с. Долни Радеш, Макпетрол лакавица, Репетитор Пожар
  2021-12-09 10:00:002021-12-09 15:00:00Струмицаул.Струма
  2021-12-09 09:00:002021-12-09 15:00:00Тетоводел од с.Слатино, објекти кои се наоѓаат сред село кај џамијата, објекти кои се наоѓаат од џамијата нагоре, објекти кои се наоѓаат кај македонското маало
  2021-12-09 08:30:002021-12-09 15:00:00Тетовос.Сетоле, Једоарце Отуње, НЕПРОШТЕНО: ф-ка Ренова, ф-ка за најлони Нест пласт, дел од с.Непроштено објектите на регоналниот пат за Јажинце, дел од Џепчиште, македонско мало
  2021-12-09 10:00:002021-12-09 14:00:00Штипдел од ул.Солидарност, ул.5ти Конгрес

  НАЈНОВИ ВЕСТИ