четврток, јуни 13, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 03 12 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 03 12 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-12-03 09:00:002021-12-03 15:00:00Битолас. Беранци, Оне Беранци, с. Српци, Аеродром Даме Груев, Стопанство Даме Груев, Водовод Беранци, ЗИК Пумпи 1, ЗИК Пумпи 2, ЗИК Пумпи 3, с. Радобор, с. Чарлија, Краварство Радобор, Радобор Стопанство.
  2021-12-03 09:00:002021-12-03 14:00:00Битолас. Драгожани, Фарма Чурлин, с. Секирани, с. Облаково, с. Габалавци, с. Лопатица, Космофон Древеник, с. Древеник, с. Црнеец, с. Стрежево, Брана Стрежево, Манастир Црнеец, с. Метимир и с. Гопеш.
  2021-12-03 09:35:002021-12-03 15:00:00Велесс. Ветерско и бензинска пумпа автопат Ветерско
  2021-12-03 09:00:002021-12-03 12:00:00Гостивардел од ул.Илинденска кај ВитаминАга
  2021-12-03 11:00:002021-12-03 13:00:00КочаниВИНИЦА: ЈЗУ Општа Болница Виница на ул. Јакимовски пат бр.4 во Виница
  2021-12-03 09:30:002021-12-03 13:00:00КочаниЗРНОВЦИ: објект Механизација Видовиште, конфекциски погот Мотекс Мородвис и кон Чиме, с. Видовиште, с.Теранци
  2021-12-03 08:00:002021-12-03 13:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - АЕРОДРОМ: дел од ул.Мите Богоевски
  2021-12-03 10:00:002021-12-03 14:30:00Скопје АеродромЛИСИЧЕ: Горно Лисиче, МАГ Комерц, ДТУ КОПРИНТ ДОО УВОЗ ИЗВОЗ, БЕНИ -КОМ ЗАСТАКЛУВАЊЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
  2021-12-03 10:00:002021-12-03 12:00:00Тетоводел од с.Челопек, објекти кои се наоѓаат на влез во селото од кај с.Брвеница
  2021-12-03 09:30:002021-12-03 12:30:00Тетовос.Пирок, с.Радиовце, с.Жеровјане, ЖЕРОВЈАНЕ: индустриски објекти кои се наоѓаат покрај автопатот Те-Гв
  2021-12-03 09:30:002021-12-03 14:30:00ШтипС.ДОЛНИ БАЛВАН

  НАЈНОВИ ВЕСТИ