четврток, февруари 22, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 29 10 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 29 10 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 16:00:00Битолас. Лисолај
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 14:00:00Велесдел од с. Башино село - кон сокара Папаз и кон река Вардар
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 15:00:00Велеспоголем дел од Градско, ТС Градско 1, 2 и 4
  2021-10-29 10:00:002021-10-29 11:00:00ДелчевоБЕРОВО: населба Трска и населба Ширина-Владимирски Пат, с.Мачево, с. Митрашинци, с.Смојмирово, с. Будинарци,
  2021-10-29 07:45:002021-10-29 14:30:00Делчевос.Чифлик Делчево, Голак, воен објект на АРМ на Голак
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 13:00:00КочаниПРОБИШТИП: Детска градинка Гоце Делчев - клон Изворче во с.Злетово
  2021-10-29 08:00:002021-10-29 16:00:00Кратовос.Станча, с.Пклиште, с.Орашац, с.Нерав, с.Герман
  2021-10-29 08:45:002021-10-29 14:00:00КумановоРомановце, Агино село, Брзак
  2021-10-29 08:00:002021-10-29 14:30:00КумановоОРАШАЦ: Асвалтна база Шупљи камен, Сепарација Орашац, В Груп, Шупљи камен, Млин Јогупка
  2021-10-29 08:40:002021-10-29 14:00:00ОхридЛЕСКОЕЦ: ул.Тоде Лупески во с.Лескоец, во правец на с.Скребатно
  2021-10-29 11:00:002021-10-29 16:00:00ОхридРЕСЕН: с.Арвати, с.Наколец, с.Љубојно, с.Козјакс.Подмочани, с.Рајца, објекти од Пумпи Претор кон Сливница(покрај езеро), одморалиште ЗТП Претор и угост.објекти кон езеро, Макази и Пумпи за навод.кај Макази, Градобијна Станица, Метео Станица Претор, дет.одм.Мите Богоевски, одм.ЗИК Пелагонија, одм.Југотутун, бенз.пумпа Фиќо Петрол, хот.СВР Крани, АК Крани, ресторан Крани, МХЕ Арвати, околина на предавател Црвен, с.Курбиново, с.Претор, с.Сливница, ТС В.Димовски, с.Крани
  2021-10-29 08:30:002021-10-29 14:00:00ОхридОРОВНИК: Куќи и објекти наспроти Аеродром Охрид во правец на с.Оровник,напојувани од ТС Таци 2
  2021-10-29 08:30:002021-10-29 15:00:00Скопје АеродромДОЛНО СОЊЕ: ул.10 и ул.8 с.Долно Соње
  2021-10-29 08:15:002021-10-29 14:30:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА: ул. Габреж бр. 2
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровВОЛКОВО: Дел од с.Волково кај обиколница и дел од Викендици Кучково и с.Кучково
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: ул.Петре Пирузе, дел од ул.Хелсинки од бр.20 до бр.40
  2021-10-29 11:30:002021-10-29 14:30:00Тетоводел од градот Тетово, населба Поток околу православните гробишта, дел од градот Тетово, улиците: Прохор Пчињски, дел од Гоце Делчев, Љубљанска, Нишка, Пролетерска, Крушевачка
  2021-10-29 09:00:002021-10-29 15:00:00Тетовос.Жеровјане, дел од с.Жеровјане, кај автопатот до бензинска пумпа Годинг Петрол, с.Радиовце
  2021-10-29 10:00:002021-10-29 11:00:00ТетовоНЕПРОШТЕНО: фабрика ГРИН Продукт ДООЕЛ на регионалниот пат за Јажинце, и Млин Балкан Триткум
  2021-10-29 10:00:002021-10-29 13:00:00Тетоводел од с.Чифлик
  2021-10-29 09:30:002021-10-29 15:00:00Тетоводел од с.Јегуновце, с.Туденце, с.Копанце и с.Раотинце
  2021-10-29 09:20:002021-10-29 10:20:00ШтипКАРБИНЦИ: РЕОН БАЛВАН, КАРБИНЦИ, ТАРИНЦИ, БАЛВАН, РАДАЊЕ, КРУПИШТЕ, АРГУЛИЦА, КОЗЈАК, СИТЕ ПЛАЧКОВИЧКИ СЕЛА
  2021-10-29 10:00:002021-10-29 14:00:00ШтипКАРБИНЦИ: ДЕЛОТ КАЈ ОПШТИНАТА И ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ВО С.КАРБИНЦИ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ