вторник, март 9, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 02 02 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 02 02 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-02-02 09:30:002021-02-02 15:00:00ГостиварГОСТИВАР: дел од с.Дебреше- област кај школото.
  2021-02-02 09:00:002021-02-02 10:00:00ГостиварГОСТИВАР: дел од с.Чајле-област на влез.
  2021-02-02 09:00:002021-02-02 14:00:00ДелчевоМАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: дел од 14 Јуни, Горна Река, Питу Гули, Вера Јоцич.
  2021-02-02 09:30:002021-02-02 13:00:00КавадарциКАВАДАРЦИ: ул.Киро Крстев (делот од улицата кон јаворот) и дел од ул.Браќа Миладинови.
  2021-02-02 10:30:002021-02-02 15:30:00ОхридИЗБИШТА: село Избишта во делот на селото према Охрид.
  2021-02-02 09:00:002021-02-02 12:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: ул.Иван Козаров бр.26
  2021-02-02 09:00:002021-02-02 14:00:00Скопје Васил ГлавиновМРАЛИНО: Дел од потрошувачи на почеток на с. Мралино (делот кон с. Кадино).
  2021-02-02 09:00:002021-02-02 11:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: село Свиларе.
  2021-02-02 10:00:002021-02-02 16:00:00СтругаРАДОЖДА:дел од потрошувачите на с.Радожда и основното училиште во с.Радожда.
  2021-02-02 10:00:002021-02-02 11:00:00ШтипШТИП: дел од ул.Сремски Фронт бр.1А и Сремски Фронт бр.1Б, Штип и продавница Стокомак.
  2021-02-02 10:00:002021-02-02 14:00:00ШтипАРГУЛИЦА: С.АРГУЛИЦА.

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја