петок, април 19, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 28.02.2024

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 28.02.2024

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2024-02-28 10:252024-02-28 12:25Битолас.Кутретино, с.Суводол, АБ Солар, Мургашево, Манастир Д.Хисар
  2024-02-28 10:002024-02-28 15:30Битолас. Сопотница и тоа ТС Рудник Управна Зграда, ТС Сопотница 1, ТС Сопотница 2, ТС Зграда Рудник Колонија и ТС решетка Воденица
  2024-02-28 08:002024-02-28 09:00ВелесКочилари, Ване Жито Кочилари, Јавор Транс, Лозар Ашуа, Бензинска Пумпа Каласлари, Аргеади, Долно Чичево, Горно Чичево,Крушевица, Подлес, Стопанство 2,Бензинска Автопат Градско, Наплатна Виничани, Виничани, Водоврати, Ногаевци, Млекара Ногаевци, Викендици Ногаевци, Мазовци, Сепарација Ногаевци, Грнчиште, Скачинци, Жито Вардар Градско, ЗТП Градско, Изолмонт, Агросвифт, Градско,Оранжерии Градско, Уланци, Пумпи Оранжерии Градско, Патарина Градско, Свињарска фарма Градско, Клучка Градско, Вигон, Ладилник Шошев, Росоман, Вигон, Тргометал, Аеродром Росоман, Маврово База-Стоби
  2024-02-28 13:002024-02-28 14:00ВелесГРАДСКО: Кочилари, Ване Жито Кочилари, Јавор Транс, Лозар Ашуа, Бензинска Пумпа Каласлари, Жито Вардар Градско, ЗТП Градско, Изолмонт, Агросвифт, Градско,Оранжерии Градско, Уланци, Пумпи Оранжерии,Градско, Патарина Градско, Свињарска фарма Градско, Клучка Градско, Вигон, Ладилник Шошев, Росоман, Вигон, Тргометал, Аеродром Росоман,Маврово База-Стоби, Аргеади, Долно Чичево, Горно Чичево,Крушевица, Подлес, Стопанство 2,Бензинска Автопат Градско, Наплатна Виничани, Виничани, Водоврати, Ногаевци, Млекара Ногаевци, Викендици Ногаевци, Мазовци, Сепарација Ногаевци, Грнчиште, Скачинци
  2024-02-28 09:002024-02-28 13:00Гевгелијасите корисници од с.Раброво, вклучително и бензинска пумпа на рудникот, a каменоломот Маврово ќе има краток прекин на крај на терминот.
  2024-02-28 09:002024-02-28 14:00Гостивардел од с.Форино (дел од Форино околу рибникот и делот кон полето)
  2024-02-28 08:252024-02-28 14:30Гостиварс.Чајле, Балин Дол
  2024-02-28 09:002024-02-28 13:00Кавадарциул. Лазо Мицев и 11-ти Октомври (кај старо музичко)
  2024-02-28 08:302024-02-28 15:00КичевоДел од ул.Димитар Влахов и дел од ул.4-ти Јули
  2024-02-28 08:002024-02-28 15:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА: Црквена маала(населба Аамбар). , Стара чаршија, ул.св.Јоаким Осоговски (од Цветина кривина до Шанин мост)
  2024-02-28 09:002024-02-28 15:00Прилепул. Дабничка, Веби Рушитоски, Дравска
  2024-02-28 12:002024-02-28 13:30Скопје АеродромСОПИШТЕ: ХЕЦ Маркова река
  2024-02-28 10:302024-02-28 12:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: с. Говрлево, с. Долно и Горно Соње, с. Чифлик, с. Св. Петка, с. Барово, дел од с. Сопиште
  2024-02-28 09:002024-02-28 10:30Скопје Аеродромс. Јаболци, с. Нова Брезница, с. Дражилово, с. Осинчани, с. Малчиште, с. Црн Врв, с. Елово, с. Патичка Река, Каменолом Беровиќ и каменолом Рудопроект
  2024-02-28 08:002024-02-28 15:00Скопје АеродромЛИСИЧЕ: ул.Димитар Благоев, ул.Божидар Рајковиќ, дел од бул.12-та Македонска Бригада, ул.Благоја Мучето, ул.Тодор Чангов, ул.Дете Татуличе, ул.Ѓорѓе Андреевиќ - Кун
  2024-02-28 08:002024-02-28 15:00Скопје Васил ГлавиновКАТЛАНОВО: цело Катланово, индустриски објекти на автопатот за Катланово, Катлановска Бања, Летевци, Градманци, Брезница

  Краткотрајни прекини во преиод од 08:00 до 08:45 и од 15:00 до 15:30 на наведените населени места.
  2024-02-28 08:002024-02-28 13:00Скопје Васил ГлавиновИЛИНДЕН: корисниците кои се напојуваат од ТС Ванекс, ТСДХЛ Керамика, ТСФеликс,ТСРолопласт, ТС РСЕ Оптима, ТС Виор Белви, ТС Мотел Белви, ТС Бунар Белви, ТС Чеза Комерц, ТС Интернационал Фуд Базар, ТС Мак Петрол Белви,Бичишки Комерц ,Петро Ком,Каз Груп
  2024-02-28 09:002024-02-28 15:00Скопје Васил ГлавиновКАДИНО: Дел од Ул 11,ул.6,ул.1 и ул.5
  2024-02-28 09:002024-02-28 13:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Булевар Партизански Одреди згр. бр.64 б, влез 1 и 2
  2024-02-28 09:302024-02-28 15:30Стругадел од потрошувачите на с.Мороишта
  2024-02-28 09:002024-02-28 15:00Стругадел од село Лабуништа
  2024-02-28 09:002024-02-28 14:00Тетоводел од с.Туденце
  2024-02-28 09:002024-02-28 14:30Тетоводел од селото Боговиње од горна џамија покрај реката
  2024-02-28 09:302024-02-28 14:00Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Б.Миладинови(од Шарена Џамија кон Флоринас)
  2024-02-28 06:002024-02-28 10:30ШтипАДИЕНТ,ТЕХНИКАЛ ТЕКСТАЈЛС,КОНДЕВО,МАГНА,ПВПП ТАРИНЦИ В И Е,ПВПП ТРИ ЧЕШМИ КИТ-ГО,ПВПП ТРИ ЧЕШМИ ВИТ,ПВПП САРЧИЕВО,ПВПП ФОРТУНА СОЛАР,ПВПП КОЛЕВ И ИНВЕСТРА,ПВПП Б И Х САРЧИЕВО

  НАЈНОВИ ВЕСТИ