петок, април 19, 2024
spot_img
Повеќе

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 14.03.2024

  ПРЕКИНИ ВО СНАБДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЧЕТВРТОК 14.03.2024

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2024-03-14 09:302024-03-14 13:30ВелесЧАШКА: Дел од корисниците на улица Кочо Рацин од ДТР Чашка 2 кон Крива Круша
  2024-03-14 09:302024-03-14 13:00Кичевос. Лисичани околу џамија
  2024-03-14 09:452024-03-14 13:00КочаниВикендиците на патот за Брана Градче
  2024-03-14 09:002024-03-14 12:00КочаниПРОБИШТИП: с.Турско Рудари
  2024-03-14 10:002024-03-14 17:00ОхридРЕСЕН: делот на Преспа од реонот м.в Црвен, па се до граничен премин Маркова нога. Опфатени населени места Црвен, Козјак, Горна и Долна Бела црква, Езерани, Подмочани, Грнчари, Рајца, Асамати, Претор, Сливница, Арвати, Крани, Штрбово, Наколец, Љубојно, Брајчино, Долно Дупени и сите индустриско-угостителски објекти во наведените реони.Мали хидроелектрани во Брајчино и Арвати.
  2024-03-14 09:002024-03-14 12:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: дел од ул.Рилски Конгрес, ул.Кајларска, ул.Банско, дел од ул.Наум Охридски, дел од ул.Востаничка
  2024-03-14 08:302024-03-14 15:00Скопје АеродромЛИСИЧЕ: ул.Ѓорѓе Андреевиќ - Кун, ул.Благоја Мучето, дел од бул.12-та Македонска Бригада, ул.Димитар Благоев, ул.Дете Татуличе, ул.Тодор Чангов, ул.Божидар Рајковиќ
  2024-03-14 08:302024-03-14 14:30Скопје Васил ГлавиновКАТЛАНОВО: дел од Катланово, с.Брезница, с.Летевци
  2024-03-14 09:002024-03-14 16:00Скопје Ѓорче ПетровМИРКОВЦИ: /корисниците од с.Кучевиште, Мирковци, Побожје, Бродец, Брест, Малино, Танушевци
  2024-03-14 09:002024-03-14 15:00СтругаЛАБУНИШТА: дел од с. Лабуништа, кон Беќировци.
  2024-03-14 09:002024-03-14 09:30Струмицадел од с.Робово
  2024-03-14 09:002024-03-14 15:00ТетовоСТРИМНИЦА: дел од с. Стримница
  2024-03-14 09:002024-03-14 10:00ТетовоСИРИЧИНО: конфекција во с.Сиричино
  2024-03-14 09:002024-03-14 14:00Тетово од с.Желино, објекти кои се наоѓаат на излез од селото, кон с.Групчин
  2024-03-14 09:002024-03-14 10:00Штипдел од ул.Карл Маркс бр.60, влезот од страната на Енџелс Кафе

  НАЈНОВИ ВЕСТИ