сабота, април 20, 2024
spot_img
Повеќе

  Потрошувачи који ги ЕДС снабдуваше со 100% чиста и обновлива енергија

  Соопштение за јавност

  ЕДС АД Скопје, 29 Септември 2023 година

  ЕДС АД соопштува дека, почитувајќи ги договорите за снабдување со електрична енергија во текот на втората половина од 2022 како и првата половина од 2023 година, следниве потрошувачи ги снабдуваше со 100% чиста и обновлива енергија откупена од производители на чиста и обновлива енергија:

  Потрошувач Период на снабдување количина енергија [MWh]
  КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ H2–22 2.291
  H1–23 2.290
  ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ H2–22 2.619
  Q1–23 + Apr-23 1.332
  ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ Скопје H2–22 309
  Q1–23 + Apr-23 145
  ВИК Македонија ДООЕЛ H2–22 782
  H1–23 743

   

  Количините презентирани во табелата не ја вклучуваат енергијата која потрошувачите задолжително ја откупуваат од пазарниот оператор МЕМО преку своите снабдувачи, а која е производ на повластените производители на електрична енергија кои користат повластени тарифи.

  Презентираните податоци се содржани во месечните ОИРКЕЕ извештаи  за набавена електрична енергија, а издадени од операторот на пазарот на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ.

  НАЈНОВИ ВЕСТИ