сабота, февруари 27, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Северна Македонија станува прва договорна страна што го назначува операторот на пазарот во согласност со регулативата на ЕУ CACM

  Секретаријатот на Енергетската заедница ја поздравува неодамнешната одлука на Владата на Северна Македонија да го назначи операторот на пазарот на електрична енергија во Македонија – МЕМО како оператор на организираниот пазар на електрична енергија во Северна Македонија. Со оваа одлука, MEMO стана првиот оператор на пазарот во Енергетската заедница што е назначен во согласност со регулативата на ЕУ CACM. Ова ќе ја поддржи имплементацијата на проектот за спојување на пазарот помеѓу Северна Македонија и Бугарија инициран под покровителство на Секретаријатот и предвиден да биде лансиран во третиот квартал во 2021 година.

  Одлуката е донесена во согласност со владиниот декрет за работа на операторот на организиран пазар, вклучувајќи ги и потребните технички, персонални и финансиски услови, усвоен на 29 октомври 2019 година. Уредбата целосно ја транспонира препораката на Регулаторниот одбор на Енергетската заедница за назначување на номиниран оператор на пазарот на електрична енергија во согласност со регулативата CACM, како дел од нејзината рана примена во Енергетската заедница.

  Како следен чекор, MEMO ќе започне тендерска постапка за избор на давател на услуги за платформа за тргување за “ден однапред“ пазарот на електрична енергија. Воспоставувањето и операционализацијата на МЕМО како организиран оператор на пазарот на електрична енергија во Северна Македонија беше поддржано од проекти за техничка помош во рамките на иницијативата за поврзување на регионалниот енергетски пазар WB6, спроведена од Секретаријатот на енергетската заедница и финансирана од Европската комисија.

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја