понеделник, мај 20, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 25 07 2023

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 25 07 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-07-25 07:202023-07-25 10:00Битолас. Могила, с. Беранци, с. Српци, ТС Дифтик, ТС Опитна, водовод Беранци, стопанство Даме Груев, ЗИК Пумпи Радобор, с. Радобор, с. Чарлија, краварство Радобор, фабрика за сточна храна Радобор, фарма Радобор, с. Крклино, НОМА гасовод, КПУ Затвор. Таиирови лозја, с. Кукуречани, ХМС Кукуречани, с. Драгарино,
  2023-07-25 07:002023-07-25 13:00ВелесОпштина Чашка, село Еловец, Мелница, Лисиче, Голозинци, Брана Лисиче (ВИП), Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Горно Врановци
  2023-07-25 06:002023-07-25 10:00Гевгелијајужниот и источниот дел на Богданци , Беровска мала и излез кон Млаз (вклучително индустриските објекти Оранжерии Воденичар , Бреботекс , Млекара, Бовекс и други)
  2023-07-25 10:002023-07-25 14:00Гевгелијаиндустриските корисници на потегот на поранешен Млаз во Богданци се до рибникот Елита
  2023-07-25 07:002023-07-25 11:00Гевгелијасите корисници од Валандово кои се напојуваат од трафостаницата Старо игралиште, односно од делот на ул. Маршал Тито под полицијата до булеварот Првомајска
  2023-07-25 06:302023-07-25 07:30Гостиварс.Сретково, с.Церово, с.Ново Село, с.Речане, индустриски капацитети кон премин Стража (Пелагонија, Прогрес 98, Јефута, С Петрол)
  2023-07-25 08:302023-07-25 13:00Гостивардел од нас.Питарница, с.Чајле, с.Балиндол
  2023-07-25 06:002023-07-25 11:00Кавадарцидел од потрошувачите во с.Марена (на патот кон Кавадарци)
  2023-07-25 09:002023-07-25 11:00Кавадарцис. Росоман
  2023-07-25 07:402023-07-25 10:00КочаниПРОБИШТИП - с. Пишица, с.Гујновиц, с.Гајранци, с.Трооло, с.Бучиште, с.Лезово, с.Трипатанци, м.в Глобица, м.в Киселица
  2023-07-25 08:002023-07-25 11:00КочаниВодовод Жиганци, с.Новоселани, с.Лепопелци
  2023-07-25 09:002023-07-25 13:00Охридул. Железничка бр. 10 (Дискотека Инклузив)
  2023-07-25 09:002023-07-25 11:00Охриджелезарија Турист, Кармен Бауцентар, ул. Абас Емин (од раскрсницата со ул. Железничка кон центар), ул. Железничка (објектите од кружниот тек кај Станица кон излез на Охрид)
  2023-07-25 08:302023-07-25 16:30Прилепул.Пенка Котеска-дел, ул.Борка Талески-дел, ул.Цена Џинорозот, ул.Владо Стојаноски, ул.Благоја Стојаноски,ул.Добре Иваноски-дел, уч.Прохор Пчински-дел, ул.Борка Медарот-дел, ул.Круме Спиркоски-дел
  2023-07-25 07:452023-07-25 11:30Скопје Васил Главинов Без напојување ке останат потрошувачите од Ул 11 од бр 1 до бр 70,Ул 18 од бр 1 до бр 22 ,Ул 54,Ул 56 Ул 58 и Ул 60
  2023-07-25 06:002023-07-25 09:00Скопје Васил ГлавиновОбјектите на Нелт, Ролопласт кај Белви
  2023-07-25 08:302023-07-25 11:30Скопје Ѓорче ПетровМИРКОВЦИ - ул. 6 и останати околни улици.
  2023-07-25 09:302023-07-25 11:30Скопје Ѓорче Петровсело Крушопек, дел од село Сарај (позади Општинска зграда).
  2023-07-25 11:302023-07-25 13:30ТетовоБРЕЗНО, ТЕАРЦЕ, с. Отушиште, с. Пршовце и објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат, дел од с.Слатино, с.Глоѓи и објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат
  2023-07-25 09:002023-07-25 15:00Тетоводел од с.Непроштено, с.Отуње, с.Једоарце, с.Сетоле, Џепчиште, Ренова, дел од с.Џепчиште
  2023-07-25 09:302023-07-25 11:30Тетовос.ОТУЊЕ, с.ЈЕДОАРЦЕ, с.Сетоле, дел од с.ЏЕПЧИШТЕ, објекти кои се наоѓаат во т.н македонско маало, с.ЛЕШОК и индустриски објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат. с.НЕПРОШТЕНО и индустриски објекти покрај регионалниот пат с. ВАРВАРА, с.Слатино
  2023-07-25 09:002023-07-25 11:00ШтипУЛ. ВАСИЛ ДОГАНЏИСКИ, УЛ. ВИТА ПОП ЈОРДАНОВА, ДЕЛ ОД УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ
  2023-07-25 11:002023-07-25 13:00ШтипУЛ. ВАСИЛ ДОГАНЏИСКИ, ЛЕНИНОВА, МИРЧЕ АЦЕВ, ВАНЧО ВЕЛОВ, ТРАЈКО КОШЕВСКИ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ