среда, февруари 21, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 21 06 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 21 06 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-06-21 09:00:002022-06-21 13:00:00Битола ТС: с. Кукуречани, ХМС Кукуречани
  2022-06-21 09:00:002022-06-21 13:30:00ВелесГРАДСКО: дел од потрошувачите на ул. Александар Македонски, дел од потрошувачите на ул. 8-ми Септември, дел од потрошувачите на ул. Панко Бршнаров
  2022-06-21 04:00:002022-06-21 07:00:00Кичеводел од град Кичево, дел од централно подрачје на град Кичево, ХЕЦ Белица, фабрика КСС
  2022-06-21 07:30:002022-06-21 13:30:00Кратовос.Куклица, с.Тополовиќ, с.Кетеново
  2022-06-21 09:15:002022-06-21 11:45:00Кратовос.Страцин, с.Тополовиќ, с.Пендаќ, с.Талашманце, с.Крилатица, с.Ветуница, с.Кетеново, с.Трновац, фабриките на Силекс во Крива Река и репетиторите на Т-Мобиле и А1 во Страцин.
  2022-06-21 09:00:002022-06-21 14:00:00Прилепс.Десово, с.Слепче, с.Браилово, Репетитори од А1 во с.Слепче
  2022-06-21 09:00:002022-06-21 12:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: Дел од ул.Георги Скрижевски, Дел од ул.Тасино Чешмиче
  2022-06-21 08:00:002022-06-21 15:00:00Скопје Аеродромдел од с.Добри Дол
  2022-06-21 10:00:002022-06-21 16:00:00Скопје Васил Главиновс. Средно Коњари, Магна Ком, с. Живиње, Куманово, с. Горно Коњари, Бетон Коњари, Мобимак с. Горно Коњари, с. Дивље, с. Сушица, дел од с. Долно Коњари
  2022-06-21 10:00:002022-06-21 15:00:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - БУТЕЛ: ул. Петар Манџуков од 69 до 75 , Бутел, непарни броеви
  2022-06-21 09:00:002022-06-21 15:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: ул.Пекљане парни броеви од бр.50 до 74 и непарни од бр.47 до 69
  2022-06-21 09:00:002022-06-21 11:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Детска градинка Орце Николов ул.Вич
  2022-06-21 10:00:002022-06-21 14:00:00ШтипСВЕТИ НИКОЛЕ: В.ВЛАХОВИЧ,КАЈ АВТОБУСКАТА СТАНИЦА, СТАРА КИЛИМАРА И ОСТАНАТИ ОБЈЕКТИ-КАФАНИ ВО БЛИЗИНА

  НАЈНОВИ ВЕСТИ