четврток, декември 1, 2022
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 13 04 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 13 04 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-04-13 09:30:002021-04-13 16:00:00Прилепул.Цане Коњарец, ул.Лазо Филипоски
  2021-04-13 08:00:002021-04-13 15:00:00Кочанифабрика Жито Ориз на ул.Индустриска бр.1
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 11:30:00Кочанис. Грдовци
  2021-04-13 08:20:002021-04-13 10:00:00Гевгелијакорисниците околу Трговскиот центар на улица Маршал Тито и комплет Трговски центар како и корисниците околу Стариот пазар кон Стопанска Банка Гевгелија
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 15:00:00Скопје Аеродромул. Анастас Митрев делот кон железничка станица, ул. Петар Ацев делот кон железничка станица
  2021-04-13 11:00:002021-04-13 13:00:00Гевгелијаулица Сава Михајлов, околу кружниот ток на Булевар Гевгелија према новата населба Караорман, како и корисниците на улица Апостол Петков
  2021-04-13 08:45:002021-04-13 15:00:00Кумановос.Клечовце ,Новосељане, Скачковце, Колитско, Косматац, Мургаш, Кутлибег, Пезово, Кокошиње, Кучкарево, Габреж, Зубовце
  2021-04-13 10:00:002021-04-13 12:30:00Тетоводел од с.Доброште над новата џамија
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 11:30:00Кочанис.Оризари
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 15:00:00Гостивардел од с.Дебреше- област кај др.Јанко
  2021-04-13 08:50:002021-04-13 14:30:00Делчевос. Панчарево
  Пехчево: предаватели на планина Буковиќ, дел од индустриска зона Пехчево, ЈКП Комуналец-Пехчево-Филтер Станица, с Негрево, с. Црник
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 15:00:00Тетовос.Доброште, млин Доброште, с.Одри, Хидроцентралите на Одринска река и Габровска река
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 14:00:00ГевгелијаБогданци на улица Првомајска и Воденска
  2021-04-13 09:30:002021-04-13 14:30:00Кавадарцис.Дабниште
  2021-04-13 09:00:002021-04-13 16:00:00Прилепс.Тројаци, краток прекин во 09.00 часот за Маврово асфалтна база, с.Никодин, с.Радобил, с.Беловодица
  2021-04-13 05:50:002021-04-13 07:00:00Кочанифирма ХЕПА ФАРМ во с.Спанчево, с.Чешиново, с.Облешево, с.Чифлик, с.Соколарци, с.Уларци, с.Жиганци, с.Кучичино, с.Борилчево, с.Спанчево

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја