четврток, јуни 13, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 07 11 2023

  Прекини во снабдување на електрична енергија за вторник 07 11 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-11-07 08:302023-11-07 15:00Битоладел од с.Трново со околните стопански и нестопански објекти
  2023-11-07 09:002023-11-07 12:00БитолаД.Агларци, Арматуш, Космофон, Мегленци, РЕК Брана, д.Орехово, Паралово, Грумази, Далбеговци, Трап, Будаково, Црничани, Орле, Маково, Рапеш, Мојно, Мусинци, Путурус, Алинци
  2023-11-07 09:202023-11-07 14:30ВелесЧАШКА: Брана Лисиче, потрошувачите од Долно и Горно Јаболчиште, потрошувачите од Лисиче, Викендици Лисиче, Горно Врановци, Дреново
  2023-11-07 08:152023-11-07 12:30Гевгелијакорисниците Виториа Грапс и плантажа Прдејци.

  Корисниците од селата Смоквица и Милетково вклучително каменолот Инвикта, бензинските РТ транс Смоквица, станица Стара Смоквица и други индустриски објекти во близина на овие села ќе бидат без напојување со електрична енергија на 07.11.2023 од 08:15 до 12:30
  2023-11-07 08:452023-11-07 15:00Гостиварс.Куново, с.Трново
  2023-11-07 10:052023-11-07 11:05Гостиварс.Добри Дол
  2023-11-07 08:402023-11-07 15:00Гостиварасфалтни бази и сепарации (Пелагонија, Прогрес 98, Јефута, Микрогранулат), с.Вруток, с.Речане, с.Ново Село, с.Церово. с.Сретково
  2023-11-07 09:002023-11-07 13:00Кавадарцис. Бистренци
  2023-11-07 09:552023-11-07 14:00КавадарциЧЕМЕРСКО: с. Бохула, Радња и Чемерско
  2023-11-07 09:002023-11-07 15:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: с.Долно и Горно Крушје
  2023-11-07 08:002023-11-07 13:00Кратовос.Луке, с.Подржи Коњ
  2023-11-07 07:302023-11-07 13:00Кратовос.Дренак
  2023-11-07 10:002023-11-07 12:00Охриддел од ул.Партизанска, дел од ул.Кеј Македонија, дел од ул.Кузман Јосифовски околу Хотел Нова Ривиера
  2023-11-07 09:402023-11-07 15:30Охридантени и предаватели Горенска Чука, с. Горно Лакочереј, Св Спас, с. Вапила, с. Ливоишта
  2023-11-07 08:302023-11-07 16:30Прилепул.Пецо Крстески Даскало
  2023-11-07 09:302023-11-07 14:30Прилепс.Тополчани, Градобитна станица Тополчани, с.Чепигово, с.Тројкрсти
  2023-11-07 09:002023-11-07 15:00Скопје Васил ГлавиновВИЗБЕГОВО: Некои корисници во непосредна близина на бензинските пумпи Макпетрол, Империјал Тобако, Некои корисници во непосредна близина на Империјал Тобако и Мак Дивисио, Мак Дивисио
  2023-11-07 11:002023-11-07 15:00Скопје Ѓорче ПетровВОЛКОВО: Дел од потрошувачите од ул.100, ул.81 и ул.83 во населба Волково
  2023-11-07 07:002023-11-07 17:00СтругаДЕБАР, МАВРОВО и РОСТУШЕ, ЦЕНТАР ЖУПА, сите корисници на Дебар, Центар Жупа и целиот Рекански крај и приватна ТС Кнауф.
  2023-11-07 09:002023-11-07 14:00ТетовоНЕПРОШТЕНО: Ренова,Путпласт,Шпенди,Нест Пласт,Рофикс, дел од с.Непрштено, објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат, ЈЕДОАРЦЕ, СЕТОЛЕ, ЏЕПЧИШТЕ: дел од с.Џепчиште објекти кои се наоѓаат во т.н македонско маало, објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат, ОТУЊЕ
  2023-11-07 10:002023-11-07 13:00ТетовоЃЕРМО: ХПП Брза Вода, дел од с.Џепчиште, објекти кои се наоѓаат на влезот од кај с.Порој, ПОРОЈ: дел од Згими, дел од с.Порој, објекти кои се наоѓаат од центар на селото кон Ѓермо, ЃЕРМО
  2023-11-07 11:002023-11-07 14:00Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат во нас.П.Бавча кај старо Пино
  2023-11-07 09:002023-11-07 12:15Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат околу Шарената Џамија(делови од ул.Илинденска, Б.Миладинови, А.Стојановиќ, Б.Вулиќ, објекти кои се наоѓаат во т.н населба Пржова Бавча, дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат во близина на муслиманските гробишта (делови од ул.Преспанска, Гостиварска, Илинденска, Корушка), објекти кои се наоѓаат покрај река Пена кај МВР(делови од ул.Ѓ.Петров, Р.Цониќ,Ѓ.Стојчевски), објекти кои се наоѓаат во близина на старо Неметали
  2023-11-07 11:002023-11-07 14:30Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат во населба Циглана

  НАЈНОВИ ВЕСТИ