сабота, јули 20, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 19 10 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 19 10 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 14:00:00Битоласелата: Вили Бистрица, с.Барешани, с.Долни Свињар, с.Драгош, с.Граешница, с.Канино, Коле Канински, с.Кишава, с.Крстоар, с.Лажец, с.Олевени, с.Острец, с.Породин, с.Велушина, Вили Алеко, Вили Олевени, с.Жабени, Цвеќара Хидротек, ХМС Лажец, Космофон Граничен премин, МРМ Космофон,Рибник Жабени, Симпекс, Свињарска фарма Породин, ЗИК Стопанство Лажец, Живи. фар Породин и Гов. Фарма. Породин.
  2022-10-19 08:00:342022-10-19 11:30:34Велессв.Климент Охридски, Даме Груев, св.Кирил и Методиј, Љубен Весов, Максим Горки, Архиепископ Кирил, Димче Димовски Кокошрарчето, Славе Петков
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 14:00:00Гевгелијакорисниците од Гевгелија на северната страна од училиштето Јосиф Јосифовски
  2022-10-19 08:30:002022-10-19 12:30:00Гостиварул.Беличица ( позади градинката), ул.Гоце Делчев ( кај Автобуската Станица), ул. Мара Угринова, Автобуската Станица.
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 15:00:00Гостивардел од ул.Беличица, област после мостот кон циглана.
  2022-10-19 10:30:002022-10-19 12:30:00Кичеводел од ул. Маршал Тито кај Пошта
  2022-10-19 08:00:002022-10-19 14:00:00Кратоводел од с. Мождивњак - Антовци
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 15:00:00Кратовос.Којково, с.Емирица
  2022-10-19 08:00:002022-10-19 10:00:00КумановоС.ЛОПАТЕ, ДЕЛ ОД С.ОПАЕ
  2022-10-19 08:00:002022-10-19 14:30:00КумановоТАБАНОВЦЕ: дел од корисниците од Табановце Бузина мала
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 15:30:00ОхридДел од ул.Прилепска
  2022-10-19 09:15:002022-10-19 14:30:00ОхридРЕСЕН: ул.Корчуланска, бр.76, Сојуз на возачи Ресен, м.в.Црвен на излезот од Ресен кон Битола
  2022-10-19 09:30:002022-10-19 16:00:00Прилепс.Беловодица, с.Тројаци,с.Никодин, с.Смолани, с.Дрен, с.Радобил, Теракота Каменолом, Мавраво асфалтна база
  2022-10-19 08:00:002022-10-19 14:00:00Прилепс.Црнилиште, с.Рилево,с.Сливје, с.Секирци, с.Костинци, с.Стровија, с.Гостиражни
  2022-10-19 09:00:342022-10-19 15:00:00Скопје АеродромДРАЧЕВО: дел од улица Методија Патчев
  2022-10-19 08:30:002022-10-19 13:00:00Скопје Аеродромул. Блажо Орландиќ парни од бр.8 до бр.18, делот од бул.12-та Македонска бригада кај крстосницата кај Џевахир
  2022-10-19 10:00:002022-10-19 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од ул. Миле Поп Jорданов, бр. 4 и бр. 2
  2022-10-19 09:00:012022-10-19 15:00:01СтругаДЕБАР: корисниците кои се напојуваат од извод Лазарополе (с.Скудриње,с.Могорче, с.Осој, с.Гари, с.Лазарополе, с.Росоки, с.Тресонче, с.Селце)
  2022-10-19 09:15:002022-10-19 12:00:00Струмицаул. Мара Минанева, Дел од Улица Младинска (Од ТС 110 Струмица два кон Рудник Огражден), ул. Маршал Тито, (Од ТС 110 Струмица два кон Рудник Огражден), ул. Антоно Панов
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 15:00:00ТетовоКАМЕЊАНЕ: Млин Камењане, Мулти Парк Изаири, Меваип Јакупи, ГОРНО СЕДЛАРЦЕ, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ: дел од с.Палчиште, објекти кај водната пуммпа(фабрика), дел од с.Камењане, ГОРНО СЕДЛАРЦЕ: Лес Комерц, Емирате, ИнтерМобел, Бетонида, ВП Палчиште, Репетитор Палчиште, Кика Мобел, Есати Абдула, Еуромебел
  2022-10-19 09:00:002022-10-19 15:00:00ТетовоСИНИЧАНЕ, дел од с.Камењане, објекти кои се наоѓаат: кај школото, кај старата општина, кај ресторан Елита, сред село, кај поштата
  2022-10-19 08:00:002022-10-19 16:00:00Тетовос.ФАЛИШЕ и Евроком пред влез во селото
  2022-10-19 10:00:002022-10-19 14:30:00ШтипДОЛНО ЃУЃАНЦЕ: БУ ОИЛ,СУВО ПОЛЕ,КАНТОНЧЕ,ЦРН КАМЕН, МЕЗДРА, ОРЕЛ, СТАЊЕВЦИ, ДОЛНО И ГОРНО ЃУЃАНЦИ,СТРОЈМАНЦИ, ПАВЛЕШЕНЦИ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ