сабота, декември 10, 2022
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 16 06 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 16 06 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-06-16 07:00:002021-06-16 08:30:00Битолас. Меџитлија, Месер, Лозар, Пелистерка с. Кременица, објекти на ЗИК Пелагонија во с. Кременица, Мега Солар, с. Егри, с. Гнеотино, Торпедо Солар, с. Бач, с. Брод, с. Живојно, с. Скочивир, ХЕЦ - Коњарки, с. Гермијан, Бусе Мак, караула с. Гермијан, с. Тепавци, с. Гнилеж, с. Ивени и индустриска зона Жабени
  2021-06-16 08:30:002021-06-16 13:00:00Гевгелија Смоквица и Милетково како Каменолом, Ботаник, РТ Транс 1 и 2, Базна станица Космофон Смоквица, Пумпа Смоквица.
  2021-06-16 09:00:002021-06-16 15:00:00ГостиварГОСТИВАР: дел од с.Чегране - кај Ластра Комерц.
  2021-06-16 09:30:002021-06-16 15:30:00ГостиварГОСТИВАР: нас.Маврови Анови ( Национален Парк Маврово, рестораните и продавниците покрај пат и викенд населбата).
  2021-06-16 07:30:002021-06-16 14:30:00ДелчевоДЕЛЧЕВО: граничен премин Делчево, Равнако Звегор, Св.Илија Звегор, рибник Воденица.
  2021-06-16 08:20:002021-06-16 14:30:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА: нас.Плажа, нас.Самоков, нас.Дервен и нас.Пашина Воденица.
  2021-06-16 08:30:002021-06-16 15:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: Дел од ул.Банско, Дел од ул.Кратовска, Дел од ул.Рилски Конгрес од бр.50 до бр.57.
  2021-06-16 08:00:002021-06-16 17:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: Дел од ул.Петар Драпшин, Дел од ул.Лав Толстој, Дел од ул. Добромир Хрс, Дел од ул. Ефтим Спространов
  2021-06-16 08:00:002021-06-16 15:00:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул.164 во населба Крњево, ул.163 во населба Крњево.
  2021-06-16 09:00:002021-06-16 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од ул.Франце Прешерн.
  2021-06-16 09:00:002021-06-16 13:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: дел од село Кучевиште према Манастир ,, Св.Архангел Михаил,,.
  2021-06-16 09:00:002021-06-16 15:00:00ТетовоЏЕПЧИШТЕ: дел од с. Џепчиште.
  2021-06-16 10:00:002021-06-16 13:00:00ШтипВРСАКОВО: с.Криви Дол, Врсаково, база Ескаватори, Сарчиево, Судиќ.
  2021-06-16 10:00:002021-06-16 14:30:00ШтипСТАР КАРАОРМАН: дел од с.С.Караорман, кај реката.

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја