среда, април 17, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 12 10 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 12 10 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 15:00:00БитолаТС Гранит 1 и ТС Гранит 2, МХЕ Слоештица, с.Церово, с.Боишта, с.Мренога, с.Слоештица, ТС Каменелом Вирово и ХПП Слоештица
  2022-10-12 10:10:002022-10-12 15:00:00БитолаСинпекс
  2022-10-12 08:45:002022-10-12 14:30:00Битолаулиците: Никола Ѓорѓиевски-Никлец, Јорго Костовски, Козјак, Видан Јаневски, Трајче Магловски, дел од Кирил Пејчиновиќ, Атанас Трпчевски-Тасе, 10-та
  2022-10-12 09:20:592022-10-12 14:20:59Велесс.Чалошево
  2022-10-12 09:36:542022-10-12 13:36:54ВелесУлица Кумановска, дел од областа близу пругата(сите што се приклучени на воздушна мрежа) близу општината)
  2022-10-12 09:40:012022-10-12 12:00:01ВелесЧАШКА:селата Црешнево и Бистрица
  2022-10-12 12:20:202022-10-12 15:30:20ВелесЧАШКА: селата Папрадиште, Нежилово, Ореше, приватна ТС Карчо, план.дом Чеплес
  2022-10-12 12:00:002022-10-12 14:00:00Гостиварул.Никола Парапунов ( спроти ООУ Гоце Делчев)
  2022-10-12 10:00:002022-10-12 12:00:00Гостиварул.Беличица ( дел од новите згради во поранешна кланица)
  2022-10-12 08:30:002022-10-12 12:00:00Кавадарциул.Дисанска
  2022-10-12 09:30:002022-10-12 12:30:00КавадарциРОСОМАН: ул.Гоце Делчев, Страшо Пинџур, Љубомир Алексиќ, Никола Карев, 29-ти Ноември, Пролетерска,
  2022-10-12 08:00:002022-10-12 13:30:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: Постројка Монопол и околината
  2022-10-12 08:50:002022-10-12 14:30:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: с. Црешнево, Белица, Брезница, Тажево, резерват Јасен
  2022-10-12 07:40:002022-10-12 13:00:00КочаниПРОБИШТИП: с.Зарапинци, с. Пуздерци, с.Стрисовци, с.Куково, с.Горно Барбарево, репетитори Костомар
  2022-10-12 09:30:002022-10-12 16:00:00ПрилепРесторан Че, с.Беловодица, с.Тројаци, с.Никодин, с.Дрен, с.Ракле, Теракота Камелом, Маврово Асфалтна база
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 15:00:00Скопје АеродромАлдинци до Солунска Глава
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 12:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - АЕРОДРОМ: ТЦ „Бисер“
  2022-10-12 10:00:002022-10-12 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од улица Џумајска
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 15:00:00ТетовоКАМЕЊАНЕ: Млинн Камењане, МултиПарк Изаири, Меваип Јакупи, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ: дел од с.Палчиште, објекти кај водната пумпа(фабрика), ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ: Лес КОмерц, Емиратес, ИНтерМобел, Бетонида, ВП Палчиште, Репетитор Палчиште, КикаМОбел, Есати Абдула,ЕуроМебел, дел од с.Камењане
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 14:30:00ТетовоБЛАЦЕ, МИЛЕТИНО
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 14:30:00ТетовоТС БОГОВИЊЕ 5 ОД ГРОБИШТА ЛЕВО НАСЕЛБАТА
  2022-10-12 09:00:002022-10-12 14:30:00Тетовонас.Станбена, дел од нас.Пржова Бавча, дел од град Тетово, дел од ул.Б.Миладинови, дел од ул.Илинденска, дел од Б.Вулиќ,дел од А.Стојановиќ, дел од К.Р. Дрнц, дел од Б.Тоска

  НАЈНОВИ ВЕСТИ