четврток, јуни 13, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 09 12 2020 и четврток 10 12 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 09 12 2020 и четврток 10 12 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-12-09 08:00:002020-12-09 11:00:00Кратовос.Конопница м.в Јоскова Бавча.
  2020-12-09 08:00:002020-12-09 09:00:00Кумановоул. Тонко Димков, ул. Прозорска
  2020-12-09 08:00:002020-12-09 14:00:00Кумановоул.Војо Карастојанов , ул. Браќа Филиповиќ и дел од ул.Тоде Мендол.
  2020-12-09 08:00:002020-12-09 12:00:00Кумановоул. Бајрам Шабани
  2020-12-09 08:00:002020-12-09 15:00:00Скопје Васил Главиновс.Мралино, корисниците околу бензинската пумпа на влез во Кадино (на влез од автопатот), во близина на ТС Кадино 6, ТС Здравко (приватна ТС), на влез во Кадино од автопат
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 12:00:00Прилепс.Црнилиште, с.Долнени, с.Лажани, с.Десово, ул.Орде Чопела Индустриски дел од Прилеп
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 12:30:00ПрилепКеј 9-ти Септември, Климент Охридски, Никола Вапцаров, Спасе Темелкоски
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 15:00:00Скопје Аеродромдел од с.Долно Количани
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 10:00:00Струмицас.Чанаклија, с.Петралинци, с.Старо Балдовци, с.Хамзали, винарија Далвина и оранжерии Хамзали, с.Дрвош, манастир Хамзали, репетитори и рудник Огражден, кампус на универзитет “Гоце Делчев“ Струмица, с.Гечерлија, индустриска зона на влез во с.Дабиле, с.Сарај
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 13:00:00СтрумицаРАДОВИШ: фирми Флутингмак, Флорес, Кокош и Гринсолар, планина Плачковица викендици Козбунар,Еренџе,Илинден,Шумска Куќа,хотел Бел Камен, с.Смиљанци, с.Шипковица, с.Штурово, млекара Ѓорѓиеви, фирма Металпромет, потрошувачи во област Бела црква
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 14:00:00Тетоводел од с.Голема Речица кој се напојува од ТС Голема Речица 3
  2020-12-09 09:00:002020-12-09 13:00:00Тетовоул.Јане Сандански (делот кај домот на културата), ул.Борис Кидриќ (од поштата до југохромската зграда)
  2020-12-09 09:25:002020-12-09 15:30:00ТетовоЈЕЛОВЈАНЕ: караула Мазрача, с. Селце Кеч, с.Пирок, с. Ново Село - Шар, с.Урвич, с.Раковец, с.Јеловјане, с.Боговиње
  Краток прекин во: с. Боговиње, с.Раковец и с.Пирок
  2020-12-09 09:30:002020-12-09 11:30:00КавадарциТимјаник, Долни Дисан, Горни Дисан, Вешје, Барово
  2020-12-09 09:40:002020-12-09 15:30:00Охридс.Сопотско
  2020-12-09 10:00:002020-12-09 13:00:00Гостиварс.Трново, с.М.Крсти, с.Симница, с.Србиново, с.Мало Турчане, с.Беловиште, с.Лакавица, с.Куново, с.Горна и Долна Ѓоновица, с.Падалиште. с.Страјане, с.Ж.Река, наслеба Карагач, дел од с.Балиндол
  2020-12-09 10:00:002020-12-09 13:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: дел од ул.Дамаска, дел од ул.Букурешка (во близина на школо „Јан Коменски“ и школо „Јахја Кемал“), школо „Јан Коменски“ и школо „Јахја Кемал“
  2020-12-09 10:45:002020-12-09 14:45:00ВелесПрохор Пчињски, дел од Јордан Џурнов, Стеван Богоев, Јовче Тикваров, дел од Славко Давчев, Коле Цветков, Благој Кирков
  2020-12-09 11:00:002020-12-09 12:00:00ОхридРЕСЕН: дел од ул. Ленинова
  2020-12-10 08:00:002020-12-10 16:00:00Кратовос.Трново, с.Мала Црцорија и с.Голема Црцорија.
  2020-12-10 08:00:002020-12-10 12:00:00Кумановоул.Бајрам Шабани
  2020-12-10 08:00:002020-12-10 13:00:00Кумановоул.Војо Карастојанов, ул.Браќа Филиповиќ и дел . од ул.Тоде Мендол
  2020-12-10 09:00:002020-12-10 12:00:00ПрилепЦел реон Општина Кривогаштани
  2020-12-10 09:00:002020-12-10 14:00:00Прилепс.Острилци
  2020-12-10 09:00:002020-12-10 13:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул. Владимир Полежиновски од куќен број 12 до број 22
  2020-12-10 09:00:002020-12-10 13:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: дел од ул.Јуриј Гагарин од бр.1 до бр.90, ул.Козле 2
  2020-12-10 09:00:002020-12-10 15:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од ул.Миле Поп Јорданов, Стогово, Џумајска, Братфордска и Козле бр.32
  2020-12-10 09:00:002020-12-10 15:00:00ТетовоТеарце, дел од с.Теарце, објекти кои се наоѓаат на патот Тетово-Јажинце
  2020-12-10 09:20:002020-12-10 15:30:00Охридс.Лева Река,Предавател Мобимак Крушје,с.Крушје, Пумпи Крушје, Рибник Крушје
  2020-12-10 09:25:002020-12-10 15:30:00Тетовос.Пирок, с.Селце Кеч, с.Раковец, с.Боговиње, с.Ново село- Шар, с.Урвич, с.Јеловјане

  Краток прекин во: с. Боговиње, с.Раковец и с.Пирок
  2020-12-10 09:30:002020-12-10 11:30:00Куманово ул.Тоде Думба, дел од ул. Лесковачка и дел од ул.Никшиќка
  2020-12-10 09:30:002020-12-10 15:30:00Охридс.Крушје, с.Лева Река, Крушје антена Телеком
  2020-12-10 09:40:002020-12-10 15:20:00Охридс.Љубаништа, Манастир Св.Наум, водни пумпи Св.Наум, војни објекти во Св.Наум, ВИП Св.Наум
  2020-12-10 10:00:002020-12-10 13:00:00Охриддел од ул.Кеј Маршал Тито, делот позади хотел ПТТ каде се градат новите станбени објекти и улицата кај апартмани Жика, апартмани Богданоски, апартмани Дишлиески, апартмани Фунда
  2020-12-10 10:00:002020-12-10 12:30:00Охридцрква Св.Илија во с.Велгошти
  2020-12-10 10:00:002020-12-10 14:00:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - БУТЕЛ: ул.Бутелска броеви: 14 А, 14 Б, 54 A, 54 Б, 56 А, 56 Б, 58 А, 58 Б, 50 А, 50Б, 52А, 52Б, 48А, 48Б, 46А, 46Б и околните куќи, ул.Марко Крале броеви од 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 (сите А и Б)
  2020-12-10 10:00:002020-12-10 11:30:00Штипс.Лесковица, реон Лакавица, 20-ти километар, СУво Грло, Еуро Лозар, ТС Трајче Костов, Горачино, Сепарација 18-ти километар, Урбантек, Козарник, Брест, Лесковица, Космофин и Мобимак Серта, Ловиште Серта, Пиперево, Гарван, Скоруша, Загорци
  2020-12-10 11:00:002020-12-10 12:00:00Охриддел од с. Орман
  2020-12-10 11:30:002020-12-10 13:30:00Кумановоул.Никола Тесла, ул.Јоско Илиевски, ул.Тошо Ангеловски
  2020-12-10 13:30:002020-12-10 15:30:00Кумановоул.Христијан Тодоровски Карпош, ул.Трст, ул.Карл Маркс, дел од ул.3-та МУБ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ