среда, февруари 8, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за понеделник 01 11 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за понеделник 01 11 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 11:00:00Велесул. Јане Сандански, дел од улица Димитар Влахов, во близина на градскиот пазар, градскиот пазар и сите објекти околу градскиот пазар, Центар за социјални работи, Нептун, и сите околни деловни и станбени објекти, ул. Коце Димов - Витамин
  2021-11-01 08:30:002021-11-01 13:00:00Гостиварс.Дебреше, с.Врановци, индустриска зона помеѓу с.Дебреше и с.Здуње
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 14:00:00Гостивардел од с.Г.Бањица-област кај рибарникот
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 14:00:00ДелчевоГАБРОВО: Делови од с. Габрово, влез на с. Габрово, покрај Црквата и река Габровчица
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 14:30:00Кочаниул. Тодосија Паунов ( од градското кино до кафана Два другара кај кружниот тек), Градско кино Бели Мугри, ул. Кеј на Револуцијата (од мостот до градското кино)
  2021-11-01 08:00:002021-11-01 16:00:00Кратовос.Орашац, с.Станча, с.Нерав, с.Пклиште, с.Герман, с.Отошница, с.Гулинци
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 09:30:00КумановоСТАРО НАГОРИЧАНЕ: Старо Нагоричино, Ендокана, Еврос Комерц, Беле Грамаде
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 12:00:00КумановоЃуро Пуцар Стари
  2021-11-01 07:55:002021-11-01 14:30:00КумановоРОМАНОВЦЕ: Романовце,Наплатна рампа Романовце, Бензинска кај Наплатна рампа, Имери Млин, Базна станица на А1 во Романовце
  2021-11-01 08:00:002021-11-01 14:00:00КумановоГОРНО КОЊАРЕ: од,ул.Никола Тесла, Долно Којнаре ул. 1,2,3,4, Златен клас, Горно Којнаре, Четирце војно
  2021-11-01 07:55:002021-11-01 14:30:00КумановоРОМАНОВЦЕ: Агино село и Брзак
  2021-11-01 08:30:002021-11-01 10:30:00ПрилепДел од ул. Мице Козароски, Дел од ул.Крсте Мисирков, Дел од ул.Генерал Васко Карангелески
  2021-11-01 11:00:002021-11-01 15:00:00Прилепс.Кокре, Репетитори кои се напојуваат од Две стени (Селечка)
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 14:00:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: с.Горно Соње, (од м.в Коштан кон црквата), дел од ул.10, дел од ул.12 и дел од ул.14 кон селото
  2021-11-01 08:30:002021-11-01 14:30:00Скопје Аеродромдел од с.Варвара
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 15:00:00Струмицан.Дамјан, Дамјански водовод и Пилав Тепе
  2021-11-01 09:30:002021-11-01 14:00:00Тетоводел од ул. Дервиш Цара ,Благоја Тоска и Лабораторија Авицена
  2021-11-01 09:00:002021-11-01 12:00:00Тетовос.Сетоле, с.Отуње, с.Једоарце, дел од Џепчиште
  2021-11-01 09:30:002021-11-01 15:00:00Тетовос.Бозовце, с.Вешала
  2021-11-01 11:00:002021-11-01 12:30:00Тетоводел од с.Теново, објекти кои се кај кафулињата
  2021-11-01 10:00:002021-11-01 14:00:00ШтипУЛ.ЛИЧКА, ОВЧЕПОЛСКА, БОРКО ТАЛЕВ, ЦВЕТАН ДИМОВ, ЈАНЕ САНДАНСКИ, дел од ДИМО ХАЏИ ДИМОВ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја