четврток, јуни 13, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 18 11 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 18 11 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-11-18 09:05:002022-11-18 14:00:00Битоласелата:Бабино, Базерник и ХПП Големо Илино, Алваленд, Космофон Доленци, Ниол Трејд, Зенго Доленци, МХЕ Бабино
  2022-11-18 09:45:142022-11-18 14:15:14ВелесСЛИВНИК
  2022-11-18 08:35:002022-11-18 12:40:00ВелесКланица Агриа
  2022-11-18 08:45:002022-11-18 14:00:00Гевгелијаселата Давидово , Миравци , Петрово , Габрово
  2022-11-18 09:00:002022-11-18 15:00:00Гостиваркреткотрајни прекини на ул.Ново Маало, дел од ул.ЈНА, ул.Бошко Цветкоски
  2022-11-18 08:30:002022-11-18 15:00:00Гостиварс.Сушица, каменолом Имепријал и КЕМ

  краткотрајно: с.Горна Бањица, с.Долна Бањица, с.Здуње, с.Мердита, с.Равен
  2022-11-18 08:35:002022-11-18 15:00:00Гостиварс.Сушица,

  краткотрајно : с.Здуње, с.Горна Бањица, с.Долна Бањица , с.Равен
  2022-11-18 13:00:002022-11-18 14:00:00Гостиварс.Чегране ( каменолом Лике Комерц)
  2022-11-18 12:45:002022-11-18 13:00:00Гостиварс.Маврово (Скијачки Центар)
  2022-11-18 08:40:002022-11-18 15:00:00Кичевосело Јудово
  2022-11-18 07:30:002022-11-18 14:30:00КратовоВАК'В, ДИМОНЦЕ, СЕКУЛИЦА, ТАТОМИР, КОЊУХ, ШОПСКО РУДАРЕ, ТОПОЛОВИЌ
  2022-11-18 08:00:002022-11-18 14:30:00КумановоГОРНО КОЊАРЕ: корисниците од Долно Којнаре,- место викано Палестина, Горно Којнаре, мала Кратовци во Горно Којнаре,Фирма Профи Нен
  2022-11-18 08:30:002022-11-18 11:00:00Охридул.Живко Чинго, бр.4
  2022-11-18 08:00:002022-11-18 13:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: Дел од ул.Партениј Зографски, од бр.65 до крајот на уличката, до бр.77, Дел од ул.Салвадор Аљенде
  2022-11-18 08:30:002022-11-18 14:00:00Скопје Васил ГлавиновРАДИШАНИ: Дел од ул. Скоевска во Радишани на потегот од бр. 18А до 30А
  2022-11-18 08:30:002022-11-18 10:30:00Струга с.Делогожда
  2022-11-18 09:00:002022-11-18 15:00:00Тетоводел од с.Боговиње, објекти кои се наоѓаат кај горниот мост на Боговињска река и на патот за с.Селце Кеч
  2022-11-18 09:00:002022-11-18 14:00:00ТетовоТУДЕНЦЕ, КОПАНЦЕ, РАОТИНЦЕ
  2022-11-18 09:00:002022-11-18 14:00:00Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат кај: Шарена Џамија, дел од Пржова Бавча, кај муслиманските гробишта, кај Теќето

  НАЈНОВИ ВЕСТИ