среда, февруари 1, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 16 07 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 16 07 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 13:00:00ВелесГРАДСКО: дел од потрошувачи од ул. Илинденска, потрошувачи од ул. 11-ти октомври
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 11:00:00Гевгелијас.Ѓавото како и околните корисници Водовод, Ѓавото, Препумпна станица и ТС Баџо
  2021-07-16 09:00:002021-07-16 14:00:00ДелчевоДел од с.Смојмирово
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 10:00:00КавадарциВАТАША: дел од ул.Страшо Пинџур, улиците Илчо Димов, Ферчо Поп Ѓорѓиев, Вано Гурев , Герасим Матаков , Перо Видов, Диме Чекоров
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 14:00:00Кумановодел од место викано Стари Лозја спроти спомен Костурница
  2021-07-16 09:15:002021-07-16 15:00:00ОхридШумско Стопанство Дебрца, антена ВИП, антена Космофон Славеј, антена ФАР, с.Лактиње, с.Годивје, с.Врбјанис, с.Арбиново, Сливови Анови, с.Сливово, с.Издеглавје, с.Чифлиг, с.Оздолени, с.Сошани, ХПП Слатино, с.Слатино
  2021-07-16 08:30:002021-07-16 15:00:00Прилеп3-Ноември, Мечкин Камен, Град Јајце, Романија, Истарска, Кирило Иван Петеровиќ, Задарска
  2021-07-16 09:00:002021-07-16 11:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул. Македонија бр.22 (зградата на ресторан Пелистер)
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 15:30:00Скопје Аеродромдел од ул.Руди Чајевац бр.12, ул.Коста Новаковиќ 28А - бараки спроти поликлиника Јане Сандански, ул.Коста Новаковиќ бр.7А
  2021-07-16 09:00:002021-07-16 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровКорисниците на ул.Исаија Мажовски од бр.10 до бр.29
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 12:00:00Стругас.Корошишта и с.Џепин
  2021-07-16 09:00:002021-07-16 11:00:00СтрумицаРАДОВИШ: дел од ул.Илија Алексов Радовиш, Марлада, Бахамас
  2021-07-16 08:00:002021-07-16 12:00:00Струмицас.Свидовица
  2021-07-16 09:00:002021-07-16 15:30:00Тетовос. Једоарце, Патот за Једоарце, објект на Ренова, с. Отуње, с. Сетоле, Дел од с. Џепчиште, до поштата
  2021-07-16 09:00:002021-07-16 13:00:00Тетоводел од с.Доброште, објекти кои се наоѓаат на стариот пат кон с.Одри

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја