четврток, март 4, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 13 11 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 13 11 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-11-13 08:00:002020-11-13 15:00:00Гевгелијадел од корисниците кои се наоѓаат на улиците Деко Ковачев и Серменинска (поранешна Пелагонија Хотел)
  2020-11-13 08:30:002020-11-13 15:00:00КичевоМАКЕДОНСКИ БРОД: дел од ул.Ѓорче Петров, дел од ул.Гоце Делчев ул.Кочо Рацин ул.Сремски Фронт и дел од ул.Партизанска
  2020-11-13 08:30:002020-11-13 16:30:00Кичевос.Зајас (Челиковци) Зајас (Жел. станица) дел од с.Зајас (Џума), с.Букојчани и с.Колари
  2020-11-13 08:30:002020-11-13 16:30:00Кичевосело Колари, село Зајас Челиковци, село Букојчани, Зајас железничка станица, дел од село Зајас Џума, село Букојчани
  2020-11-13 09:30:002020-11-13 14:30:43КочаниЧЕШИНОВО: Предавателите над с. Бурилчево, с. Кучичино, с. Бурилчево
  2020-11-13 09:30:002020-11-13 15:00:00КочаниПРОБИШТИП: с. Добрево, Пробиштип
  2020-11-13 08:00:002020-11-13 15:00:00Кумановоул.Никола Тесла, с.Речица, Режановце,,Костурник, Кратовци,Споменик Костурник, Долно Којнаре, Авијатика, Земјоделско училиште, Прмак, Црн бик, Железничка - Речица, Квалитет пром, Детоил 1, Аџитепе, Контрашпед, Бензинска - Ага Ибро, Жмара, Профи Нен, Силекс 2, Свињарска фарма, Речица млин
  2020-11-13 09:00:002020-11-13 10:00:00Охриддел од ул. Железничка
  2020-11-13 12:00:002020-11-13 13:00:00Охридс.Коњско - Ресен
  2020-11-13 11:30:002020-11-13 12:30:00Охридамбуланта Колески, новите згради зад социјалните бараки, социјалните бараки, објектите зад амбуланта Колески
  2020-11-13 09:30:002020-11-13 15:30:00Прилепс.Зрзе, Манастир Зрзе, с.Долгаец, Репетитори Мобимак
  2020-11-13 09:00:002020-11-13 15:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: ул.Доситеј Обрадовиќ до бр.13, ул.Мишко Михајловски од бр.45 до бр.57
  2020-11-13 08:30:002020-11-13 09:30:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: дел од потрошувачите на ул.Исаија Мажовски и ул.Стево Филиповиќ
  2020-11-13 09:00:002020-11-13 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: дел од потрошувачите на ул.Јуриј Гагарин и ул.Козле 2
  2020-11-13 11:00:002020-11-13 15:30:00СтругаСелата Аржаново, Локов, Буринец и Селци
  2020-11-13 09:00:002020-11-13 13:00:00Струмицакорисниците на ул.Младинска на потегот од продавница “Милд“ до раскрсница со ул.Крушевска Република (порој)
  2020-11-13 09:00:002020-11-13 12:00:00ТетовоЛЕШОК: дел од с.Лешок, корисниците по главниот пат од центарот на селото кон манастирот
  2020-11-13 10:00:002020-11-13 14:00:00Штипс.Милино
  2020-11-13 09:30:002020-11-13 14:00:00ШтипСВЕТИ НИКОЛЕ: Винекс Винарија во стара Механичка, УСО Кочо Рацин-економија, Алгомак во стара Млекара

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја