среда, февруари 1, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 12 03 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 12 03 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-03-12 08:00:002021-03-12 10:00:00ГевгелијаГевгелија:хотел Пелагонија кон семафорите на бул.Гевгелија (ул.Декоковачев).
  2021-03-12 10:00:002021-03-12 12:00:00ГевгелијаГевгелија: околу улица Илинденска.
  2021-03-12 09:00:002021-03-12 15:00:00ГостиварГОСТИВАР: ул.18ти Ноември
  2021-03-12 08:35:002021-03-12 14:00:00Делчевос. Луковица, с. Косевица, с.Саса, с. Моштица, с. Косстин Дол, с. Тодоровци.
  2021-03-12 08:00:002021-03-12 10:00:00КавадарциКАВАДАРЦИ: ул.8-ми Септември, Пано Мударов и Мито Хаџивасилев.
  2021-03-12 09:30:002021-03-12 14:30:00КочаниКОЧАНИ: с.Нивичани (на влезот на селото).
  2021-03-12 08:00:002021-03-12 14:30:00Кратовос.Станча, с.Нерав, с.Пклиште, с.Герман, с.Орашац.
  2021-03-12 09:00:002021-03-12 11:00:00ПрилепПРИЛЕП: ул.Бидимаж, ул.Јоле Андонсоки.
  2021-03-12 08:30:002021-03-12 14:30:00Скопје АеродромДРАЧЕВО: Ул.Ниџе Планина.
  2021-03-12 09:30:002021-03-12 10:30:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - САРАЈ: Дел од с.Сарај кон клучка Матка, Објекти Исљам Абази, Адем Иљаз, бензиска пумпа Сарај, Драце Сарај и пумпа кривина.
  2021-03-12 08:15:002021-03-12 15:00:00СтругаСТРУГА: ул. Партизанска, Струга дел од Хотел Мираж према Евро Хотел, нас.Езерски Лозја, Подгорка, Јахија Ќемал, Бензиска Сотир, Евро Хотел.
  2021-03-12 08:00:002021-03-12 10:30:00СтругаСТРУГА: ул.Туристичка, ул.Партизанска, делот околу муслиманските грибишта, Хотел Дрим, Дијализа, и дел од потрошувачите на ул Туристичка.
  2021-03-12 09:00:002021-03-12 11:00:00Струмицас.Турново.
  2021-03-12 09:00:002021-03-12 15:00:00ТетовоБОЗОВЦЕ: с.Бозовце, с.Вејце, с.Вешала, с.Бродец.
  2021-03-12 08:30:002021-03-12 13:00:00ТетовоТЕТОВО: дел од населбата Деребој и крајниот дел од ул.29 Ноември.

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја