сабота, февруари 27, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 09 10 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 09 10 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 16:30:00БитолаВили Олевени, Барешани, Жабени, Рибник Жабени, Канино, Породин, Фарма Породин, Острец, Велушина, Лажец, ХМС Лажец, Драгош, Граешница и Кишава со околните стопански и не стопански објекти.
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 16:30:00Битолас. Олевени
  2020-10-09 07:30:002020-10-09 10:00:00Гевгелија селата Брајковци , Балинци ,Марвинци и индустриските корисници Oранжерии 4 , плантажа Чапарица и пумпа Марвинци
  2020-10-09 11:00:002020-10-09 11:30:00Гевгелијасело Удово (Горно) и село Градец
  2020-10-09 12:00:002020-10-09 13:00:00Гевгелијаселата Удово, Јосифово, Горна Мала и Калково
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 14:30:00Кратовос.Герман, с.Нерав, с.Орашац, с.Станча, с.Пклиште
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 15:00:00Кратовос.Градец и с.Габар.
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 12:00:00Кратовос.Подржи Коњ, с.Луке
  2020-10-09 07:30:002020-10-09 15:00:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА: ул.Вардарска, нас.Грмаѓе, ул.Кочо Рацин, нас.Мечковци
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 14:30:00Куманово дел од с.Романовце,Агино село,Брзак, ( место викано Мачја глава )
  2020-10-09 07:00:002020-10-09 12:00:00Кумановодел од улиците:Бајрам Шабани, Поток Серава и Ѓуро Ѓаковиќ, дел од улиците:Бајрам Шабани, Поток Серава и Ѓуро Ѓаковиќ
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 15:00:00ОхридБЕЛЧИШТА: Пилана во Ново Село, фабрика Белчишта, фарма за свињи Белчишта, Макител, Соларна електрана Јове
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 14:00:00ОхридОРОВНИК: с. Горенци, с.Оровник, х. Димитрије, Бензинска Пумпа Таци, Мелин, Жабет
  2020-10-09 13:00:002020-10-09 14:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: дел од ул. 8 ма Ударна бригада , ул.Вељко Влаховик бр.14, 16 (28 и 26)
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 11:00:00Скопје АеродромДРАЧЕВО: ул.Сердарот 2
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 11:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул. Ганчо Хаџи Панзов броеви од 2 до 10
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 12:00:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА: Потрошувач магацински простор Шмеки ТП и околни објекти
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од ул.Љубљанска
  2020-10-09 11:00:502020-10-09 13:30:00Стругадел од корисниците во населено место Фериште
  2020-10-09 07:00:002020-10-09 11:00:00СтругаСелата Радолишта, Шум, Заграчани, Вишни, населба Теферич.КПД, база Несим, каменолом Везир, ТС Васфи, ХПП Белица 1 и 2, Водовод Шум,КМР
  2020-10-09 07:00:002020-10-09 11:00:00СтругаСелата Франгово, Калишта,Радожда, М.Влај, населба Елен камен, база Аснера, бензиска Gulf, царина Ќафасан,караула Треска, хотелите Изграв,Бисер, Макпетрол и камп Ливадиште, предавастел МРТ
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 09:30:00СтрумицаДСТТУ Никола Карев Струмица
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 13:00:00Струмицадел од с. Куклиш улицата кон Москов МС и кон Млекара

  Прекини со напојувањето од 09 до 10h и од 12:30 до 13:30 ќе имаат и цел с. Куклиш с. Банско, Свидовица, Попчево, Рич, Белотино, Три Води, Костурино, Дорломбос, Мемешли
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 15:30:00Струмицаул. Гоце Делчев - Струмица - населба Софилар
  2020-10-09 10:30:002020-10-09 12:00:00СтрумицаОбјекти Пат за Добрејци, Лукоил на излез кон Радовиш, Ангел Петрол на излез кон Радовиш
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 13:00:00ТетовоДеребој 4, позади фабриката Пофикс
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 11:00:00Тетоводел од индустриски објекти пред с.Порој, лево и десно од патот за Јажинце
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 11:00:00Тетовос.Боговиње, с.Раковец
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 14:00:00Штипдел од с.Карбинци, во центарот на селото

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја