понеделник, октомври 2, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 09 10 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 09 10 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 16:30:00БитолаВили Олевени, Барешани, Жабени, Рибник Жабени, Канино, Породин, Фарма Породин, Острец, Велушина, Лажец, ХМС Лажец, Драгош, Граешница и Кишава со околните стопански и не стопански објекти.
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 16:30:00Битолас. Олевени
  2020-10-09 07:30:002020-10-09 10:00:00Гевгелија селата Брајковци , Балинци ,Марвинци и индустриските корисници Oранжерии 4 , плантажа Чапарица и пумпа Марвинци
  2020-10-09 11:00:002020-10-09 11:30:00Гевгелијасело Удово (Горно) и село Градец
  2020-10-09 12:00:002020-10-09 13:00:00Гевгелијаселата Удово, Јосифово, Горна Мала и Калково
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 14:30:00Кратовос.Герман, с.Нерав, с.Орашац, с.Станча, с.Пклиште
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 15:00:00Кратовос.Градец и с.Габар.
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 12:00:00Кратовос.Подржи Коњ, с.Луке
  2020-10-09 07:30:002020-10-09 15:00:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА: ул.Вардарска, нас.Грмаѓе, ул.Кочо Рацин, нас.Мечковци
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 14:30:00Куманово дел од с.Романовце,Агино село,Брзак, ( место викано Мачја глава )
  2020-10-09 07:00:002020-10-09 12:00:00Кумановодел од улиците:Бајрам Шабани, Поток Серава и Ѓуро Ѓаковиќ, дел од улиците:Бајрам Шабани, Поток Серава и Ѓуро Ѓаковиќ
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 15:00:00ОхридБЕЛЧИШТА: Пилана во Ново Село, фабрика Белчишта, фарма за свињи Белчишта, Макител, Соларна електрана Јове
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 14:00:00ОхридОРОВНИК: с. Горенци, с.Оровник, х. Димитрије, Бензинска Пумпа Таци, Мелин, Жабет
  2020-10-09 13:00:002020-10-09 14:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: дел од ул. 8 ма Ударна бригада , ул.Вељко Влаховик бр.14, 16 (28 и 26)
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 11:00:00Скопје АеродромДРАЧЕВО: ул.Сердарот 2
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 11:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: ул. Ганчо Хаџи Панзов броеви од 2 до 10
  2020-10-09 08:30:002020-10-09 12:00:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА: Потрошувач магацински простор Шмеки ТП и околни објекти
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од ул.Љубљанска
  2020-10-09 11:00:502020-10-09 13:30:00Стругадел од корисниците во населено место Фериште
  2020-10-09 07:00:002020-10-09 11:00:00СтругаСелата Радолишта, Шум, Заграчани, Вишни, населба Теферич.КПД, база Несим, каменолом Везир, ТС Васфи, ХПП Белица 1 и 2, Водовод Шум,КМР
  2020-10-09 07:00:002020-10-09 11:00:00СтругаСелата Франгово, Калишта,Радожда, М.Влај, населба Елен камен, база Аснера, бензиска Gulf, царина Ќафасан,караула Треска, хотелите Изграв,Бисер, Макпетрол и камп Ливадиште, предавастел МРТ
  2020-10-09 08:00:002020-10-09 09:30:00СтрумицаДСТТУ Никола Карев Струмица
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 13:00:00Струмицадел од с. Куклиш улицата кон Москов МС и кон Млекара

  Прекини со напојувањето од 09 до 10h и од 12:30 до 13:30 ќе имаат и цел с. Куклиш с. Банско, Свидовица, Попчево, Рич, Белотино, Три Води, Костурино, Дорломбос, Мемешли
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 15:30:00Струмицаул. Гоце Делчев - Струмица - населба Софилар
  2020-10-09 10:30:002020-10-09 12:00:00СтрумицаОбјекти Пат за Добрејци, Лукоил на излез кон Радовиш, Ангел Петрол на излез кон Радовиш
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 13:00:00ТетовоДеребој 4, позади фабриката Пофикс
  2020-10-09 09:00:002020-10-09 11:00:00Тетоводел од индустриски објекти пред с.Порој, лево и десно од патот за Јажинце
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 11:00:00Тетовос.Боговиње, с.Раковец
  2020-10-09 10:00:002020-10-09 14:00:00Штипдел од с.Карбинци, во центарот на селото

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја