недела, јуни 16, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 07 07 2023

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 07 07 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-07-07 08:402023-07-07 14:30БитолаТС: с. Змирнево, Црнобуки, Лисолај и пречистителна станица Кукуречани
  2023-07-07 09:002023-07-07 13:00ВелесУлица Наце Димов, Дел од Ул.Стефан Димитров, Дел од Ул.Луј Пастер, Ул.Павел Шатев
  2023-07-07 08:002023-07-07 15:00Гостиварул.Беличица- област кај стара кланица горни полог
  2023-07-07 09:302023-07-07 12:30КочаниПРОБИШТИП: с.Пишица, с.Гујновци, с.Гајранци, с.Лезово, с.Пестришино
  2023-07-07 07:302023-07-07 15:00Кратовос.Татомир
  2023-07-07 09:552023-07-07 11:30КумановоЛИПКОВО: дел од корисниците помеѓу реката и с. Оризаре
  2023-07-07 09:302023-07-07 15:00ПрилепКРУШЕВО: с.Селце,.с.Борино,с.Белушино
  2023-07-07 10:002023-07-07 14:00Прилепс.Витолиште, с.Бешиште,с.Будимирци, с.Старавина, с.Зовиќ, с.Градешница, Репетитори на Пантеле
  2023-07-07 08:002023-07-07 16:00Прилепул.Борка Медарот-дел, ул.Благоја Стојаноски-дел, ул.Владо Стојаноски-дел, ул.Пенка Котеска -дел (Кон капелата)
  2023-07-07 08:302023-07-07 09:30Скопје Васил ГлавиновВИЗБЕГОВО:Дел од ул. 2, Дел од Ул. Јадранска Магистрала
  2023-07-07 10:002023-07-07 11:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - БУТЕЛ: ул. Рокомија од број 1 до 74
  2023-07-07 11:302023-07-07 12:30Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА: Ул. 16та Македонска бригада од број 1 до број 6 и улица 1632, зградата над Комерцијална Банка
  2023-07-07 09:002023-07-07 14:00ТетовоЖЕЛИНО: с.Долна Лешница, с.Горна Лешница
  2023-07-07 09:302023-07-07 14:00Тетовообјекти кои се наоѓаат на улиците Љ.Б.Пиш, 125, 126, 144, објекти кои се наоѓаат на делови од улиците:Б.Тоска, Б.Кидриќ, Х.Антевски и Ј.Златаноски
  2023-07-07 10:002023-07-07 14:00ШтипВРСАКОВО, САРЧИЕВО, СУДИЌ, СОЛАР ВЕЈ, КРИВИ ДОЛ, ЕСКАВАТОРИ, ВОЈНИ МАГАЦИНИ КРИВИ ДОЛ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ