четврток, март 4, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 06 11 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 06 11 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-11-06 08:30:002020-11-06 16:30:00Битолас. Железнец, с. Доленци, ХПП Кушница, ХПП Големо Илино, Ниол Трејд, Космофон Доленци, Акваленд и Зенго Доленци со околните стопански и не стопански објекти.
  2020-11-06 08:20:002020-11-06 10:30:00ГевгелијаБОГДАНЦИ: улица М.Тито од Чавдарова чешма до Амбуланта и Горно село.
  2020-11-06 08:30:002020-11-06 12:00:00ГостиварГОСТИВАР: с.Долна Бањица - област кај црква.
  2020-11-06 08:40:002020-11-06 14:30:00ДелчевоБЕРОВО: дел од ул-те .Маршал Тито и Туристичка, ул. Кирил и Методи, викендици покрај Манастирски комплекс св Богородица, туристичка населба Абланица, туристички комплекс Аурора, туристичка населба Беровско Езеро.
  2020-11-06 07:00:002020-11-06 08:00:00КавадарциСелата: Росоман, Рибарци, Паликура, Манастирец, Сирково.
  2020-11-06 08:30:002020-11-06 16:30:00Кичевосело Зајас- челиковци, Зајас железничка станица, дел од село Зајас Џума, село Букојчани и село Колари.
  2020-11-06 08:20:002020-11-06 10:30:00КичевоКИЧЕВО: село Осломеј, Жубрино, Србица, село Мамудовци, Црвивци, Стрелци, село Гарани, Шутово, Премка, село Аранѓел, Туин, Бериково, Јагол, Бериково .
  2020-11-06 09:30:002020-11-06 14:30:09Кочанис. Кучичино, с. Бурилчево, Предавателите над с. Бурилчево.
  2020-11-06 08:10:002020-11-06 14:30:00Кратовос.Длабочица.
  2020-11-06 08:00:002020-11-06 12:00:00Кумановос.Ропаљце, Млин во с.Ропаљце, Пумпи за вода во с.Љубодраг, Ф-ка за блокови во с.Ропаљце.
  2020-11-06 09:30:002020-11-06 15:30:30ПрилепПРИЛЕП: с.Долгаец, с.Маргари, с.Зрзе, Репетитори Мобимак, Манастир Зрзе.
  2020-11-06 08:30:002020-11-06 10:30:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: ул. Кавалска бр. 12 и 14
  2020-11-06 08:30:002020-11-06 15:00:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА: дел од ул.Серка 1а, дел од ул. Црниче бр.1а, 1б, 3а, 3б и 5а
  2020-11-06 11:00:002020-11-06 15:30:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА: CSP корисници Караорман, Дел од Ул. 840, Дел од Ул. Перо Наков
  2020-11-06 09:00:002020-11-06 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: село Горњане и ,,Викендици Горњане,,.
  2020-11-06 09:00:112020-11-06 16:00:00Струга дел од потрошувачите во с. Мислешево кои живеат на улицата кај сокарата Рако кола и Тех преглед Р контрол.
  2020-11-06 09:00:002020-11-06 15:00:00ТетовоТЕТОВО: ул.117, ул.Штипска, ул.БороВулиќ, дел од Пржова Бавча позади Гимназијата Локација: ул.117, Тетово
  2020-11-06 09:00:002020-11-06 11:00:00ТетовоТЕТОВО: с.Сетоле, дел од с.Џепчиште, с.Једоарце, дел од с.Непроштено, с.Отуње.
  2020-11-06 09:05:002020-11-06 09:35:00ТетовоТЕТОВО: с.Слатино, с.Лешок, с.Варвара.
  2020-11-06 10:00:002020-11-06 14:00:00ТетовоТЕТОВО: еден потрошувач од ТС Интер Мебел.

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја