сабота, јули 20, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 05.07.2024

  Прекини во снабдување на електрична енергија за петок 05.07.2024

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2024-07-05 07:302024-07-05 10:30ВелесЧАШКА: Населба Порцеланова,Населба Чашка, Лозар Чашка, Оранжерии Чашка, Отиштино, Бањица, Раковец, с.Чашка, Еловец, Голозинци, Тополка, Мелница, Лисиче, Брана Лисиче, Викендици Лисиче, Горно Врановци, Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште
  2024-07-05 07:002024-07-05 14:00Гевгелијас.Куртамзали, с.Дедели, с.Собри, с.Башибос, с.Чалакли, с.Прстен, с.Дурутли и околината
  2024-07-05 09:302024-07-05 15:00Гостиварс.Беличица
  2024-07-05 09:152024-07-05 14:30Гостиварс.Железна река
  2024-07-05 09:252024-07-05 14:00Гостиварс.Пожаране, Метеоролошка станица во с.Пожаране
  2024-07-05 09:302024-07-05 12:00КочаниГеотерма - Долни Подлог, фирма Агро-Треф оранжерии во с.Долни Подлог
  2024-07-05 08:302024-07-05 17:00Кочанис. Пантелеј, с. Рајчани, с. Нивичани
  2024-07-05 08:002024-07-05 15:00КумановоУЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ .
  2024-07-05 08:002024-07-05 14:00ПрилепВелешка, Ѓорги Абаџиев, Дабнички Завој, Васил Главинов, Кобаш, Сремски Фронт, Авала,Богомила, Дојран
  2024-07-05 09:002024-07-05 13:00Скопје АеродромЛИСИЧЕ: Пат за Долно Лисиче, од Силбо до Автоделови Цаки и Ливран ДОО
  2024-07-05 08:002024-07-05 14:00Скопје АеродромДРАЧЕВО: дел од ул.Иван Хаџи Николов, ул.Мишевска, дел од ул.Китка
  2024-07-05 12:002024-07-05 15:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: дел од ул.Славејко Арсов (м.в.Шербетница над „шеста управа“)
  2024-07-05 09:002024-07-05 15:00СтругаДЕБАР: дел од жителите на Дебар, с.Селокуќи, с.Спас, с.Баниште, с.Кривци и граничниот премин
  2024-07-05 10:002024-07-05 11:00Струмицас.Сулдурци, с.Воиславци и фотоволтаична централа Саулите
  2024-07-05 08:302024-07-05 10:00Струмицаул.Ленинова бр.31/1, бр.31/2 и бр.31/3
  2024-07-05 10:002024-07-05 13:00СтрумицаДАБИЉЕ: сите корисници кои се напојуваат од ТС ЕЛПИ, индустриска зона с.Дабиле- дел од објектите пред влезот во с.Дабиле од лева страна
  2024-07-05 09:002024-07-05 13:00ТетовоДел од с.Пирок кај Гробишта
  2024-07-05 08:002024-07-05 15:01ТетовоОбјекти кои се наоѓаат на влез во с.Челопек:Тс на влез од с Челопек Бриони,Алба Пласт, Бетоњара под Брвеница, Цуцуљ,Хелга 2, Свињарска фарма, Млекара Бриони, До Млекара Бриони Бртоњара кон Радиовце, Млин Радиовце и Салии Мухамед
  2024-07-05 08:002024-07-05 15:00ТетовоДОЛНО СЕДЛАРЦЕ, БРВЕНИЦА

  НАЈНОВИ ВЕСТИ