понеделник, март 8, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 24 12 2020

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 24 12 2020

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 12:00:00Битола дел од с. Крклино према црквата.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 15:00:00ГостиварГОСТИВАР: с.Здуње - област пат кон с.Равен.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 14:00:00ГостиварГОСТИВАР: дел од с.Добридол - област на центар.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 14:00:00Кавадарциул.Никола Карев (Станко Франц Пипан) и Драган Преграц.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 12:00:00КичевоКИЧЕВО: дел од ул.Маршал Тито дел од ул Пиринска и дел од ул.Л.Стефаноски-Тарзан.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 14:00:00КочаниКОЧАНИ: с. Лешки, Викенд населба Лешки Ливади, Викендиците под Брана Градче и по течението на Кочанска Река, Мотел Градче.
  2020-12-24 08:00:002020-12-24 14:00:00КумановоКУМАНОВО: ул Павле Станоев, Тоде Мендол и ул.Васил Антевски.
  2020-12-24 11:00:002020-12-24 14:00:00ОхридОХРИД: дел од с.Подмоље и дел од с.Оровник.
  2020-12-24 08:35:002020-12-24 12:00:00ОхридРЕСЕН: с.Стење, Пумпи Стење, Војска Стење, Гран.премин Стење, антени и предавател Томороз, Царина, млин Царина, с.Лескоец, с.Коњско.
  2020-12-24 10:00:002020-12-24 11:00:00Охриддел од с.Лескоец.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 14:00:00Скопје АеродромСОПИШТЕ: ул.37, с.Сопиште, дел од ул.Христо Татарчев - 14, околу бр.100, ул.35, с.Сопиште
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 13:00:00Скопје Ѓорче ПетровДел од с.Чајлане.
  2020-12-24 09:00:002020-12-24 15:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: ул.Мраморец од бр.1 до бр.30, ул.Белчишка од бр.1 до бр.30.
  2020-12-24 09:30:002020-12-24 12:30:00СтругаСелата Мислодежда и Поум.
  2020-12-24 10:00:002020-12-24 12:00:00СтрумицаСТРУМИЦА: дел од ул.“Епимемонда Поп-Андонов“, дел од ул.“11-ти Септември“.
  2020-12-24 14:00:002020-12-24 16:00:00СтрумицаСТРУМИЦА: дел од ул.“Младинска“ кај ОУ “Никола Вапцаров“, дел од ул.“Димитар Цветинов“. дел од ул.“Ѓорѓи Василев“, ул.“Мануш Турновски“.
  2020-12-24 12:00:002020-12-24 14:00:00СтрумицаСТРУМИЦА: ул.“Максим Горки“, дел од ул.“Браќа Минкови“, дел од ул.“Ценка Павлова“, дел од ул.“Ката Поцкова“.
  2020-12-24 07:30:002020-12-24 16:00:00Струмицас.Белотино, стражара и викенд населба Брана Водоча, с.Свидовица и пумпи Свидовица, с.Куклиш, пумпи Куклиш, прочистителна станица, млекара Милко, с.Банско,хотели: ЗИК,Термица и Цар Самоил, с.Костурино, с.Орманли, с.Дорломбос, село и викенд населба Раборци, репетитори Раборци, Елас Раборци, с.Рич и каменолом Жикол, објектите на Мабитрејд и Студио 2, Базна станица на “Струмица гас“, ресторан “Македонска куќа“, с.Попчево и стрелиште Чамчифлик Попчево, с.Мемешли и рудник Неметали Огражден с.Мемешли, с.Три води, репетитори Три води.

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја