четврток, јуни 13, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 20 10 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 20 10 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-10-20 09:15:002022-10-20 13:00:00Битолаулиците: Јорго Костовски, Видан Јаневски, Трајче Магловски, Мирче Ацев, Јордан Пиперката, Мачва, Нахмил, Георгиевски Никлец, Атанас Трпчевски
  2022-10-20 08:45:002022-10-20 12:00:00Битоласело Бистрица
  2022-10-20 09:30:002022-10-20 15:00:00Гостиварс.Церово, с.Сретково
  2022-10-20 08:00:002022-10-20 14:00:00Делчевос.Двориште, Суви Лаки, Минка, Гараган, Умленски колиби, Релеи Туртела
  2022-10-20 07:30:002022-10-20 10:00:00Кавадарциул.Цано Поп Ристов, Лазо Мицев и дел од 7-ми Септември
  2022-10-20 13:00:002022-10-20 13:30:00КочаниПречистителна станица во с.Мојанци, Оранжерии Моша Пијаде, објект на Исток Мермер во с.Долни.Подлог, с. Горни Подлог, с.Долни Подлог, с.Мојанци, с.Тркање, с.Бања, с.Нивичани, с.Пантелеј, с.Рајчани
  2022-10-20 13:30:002022-10-20 14:00:00Кочаниул. Пролетерски Бригади, реонот околу Бензинска Пумпа Лукоил кај маркет Стокомак, нас. Усова Чешма и објект на ТППЕ и Бетон Стопански Двор
  2022-10-20 09:30:002022-10-20 12:30:00Кочаниул. Гошо Викентиев, ул. Рајко Жинзифов, ул. Крсте Мисирков
  2022-10-20 11:00:532022-10-20 11:30:53КочаниМала Индустриска Зона делот околу Витаминка, Кам Маркет и отпадот
  2022-10-20 10:30:342022-10-20 11:00:34КочаниКруг на фабрика Руен
  2022-10-20 14:00:002022-10-20 14:30:00Кочанис. Зрновци, с.Мородвис, с.Видовиште, с.Теранци
  2022-10-20 10:00:002022-10-20 10:30:00КочаниБензинска пумпа Филипов и Гранит асфалтна база, с. Оризари, с.Пресека
  2022-10-20 14:30:002022-10-20 15:00:00Кочаниул. 29-ти Ноември, Атом Стопански двор, објектите околу Аутовелт, ЕМАУЦ Гошо Викентиев
  2022-10-20 08:30:002022-10-20 14:30:00Кратоводел од корисниците од с. Туралево, поточно објектите покрај главниот пат за Кратово
  2022-10-20 08:10:002022-10-20 14:00:00КумановоКОРИСНИЦИТЕ ОД ИНДУСТИСКА ЗОНА - ФИЛТЕРНИЦА,ТУШЕВСКИ
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 11:00:00Кумановодел од с.Речица (Објекти од сред село кон Куманово)
  2022-10-20 08:00:002022-10-20 14:30:00Кумановодел од корисниците од Четирце, Карабичане
  2022-10-20 09:20:002022-10-20 15:30:00ОхридПРЕТОР: ХПП Брајчино1, ХПП Брајчино2, с.Долно Дупени и Маркова Нога, Пумпи Сливница, Манастир Сливница, с.Штрбово, ТС Егејци Населба, с.Наколец, с.Љубојно, с.Брајчино
  2022-10-20 08:00:002022-10-20 12:00:00Прилепул.Орде Чопела индутриски дел од градот, Институт за Тутун, Песиобрци, Фирми Агро Инвест, Стибера, Корвин Стоун, Лирна, Винарија Пирган
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 14:00:00Прилепс.Витилиште, с.Бешиште, с.Градешница, с.Будимирци, с.Зовиќ, с.Старавина, с.Манастир, Рудник Арини Фешн, Населено место Лигураса
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 15:00:00ПрилепНаселба под с.Плетвар
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 10:30:00Скопје Васил ГлавиновСКОПЈЕ - БУТЕЛ: Ул. Хо Ши Мин бр. 83А бр.81 ,бр.75 ,бр.77 и бр.79
  2022-10-20 09:30:002022-10-20 13:30:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: бул.Партизански одреди зграда бр.151 и маркет Рептил
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Дел од ул. Брадфордска и ул. Милан Марковиќ
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 14:00:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - САРАЈ: село Рашче, Каптажа Рашче, Пумпи Рашче,село Бојане, село Копаница, дел од село Кондово
  2022-10-20 08:30:002022-10-20 12:00:00Скопје Ѓорче ПетровДел од с.Глумово кај џамијата
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 15:00:00Струмицас. Добрашинци, с. Нова Мала, с. Висока Мала, Сепарација Добрашинци
  2022-10-20 09:00:002022-10-20 15:00:00ТетовоЛАРЦЕ, ЧИФЛИК, ДОБАРЦЕ
  2022-10-20 08:00:002022-10-20 16:00:00Тетовос.Фалише и Евроком на влез во селото
  2022-10-20 09:30:002022-10-20 13:30:00ШтипУЛ.СКОПСКА

  НАЈНОВИ ВЕСТИ