петок, јуни 21, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 16 02 2023

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 16 02 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-02-16 10:002023-02-16 12:00Велесдел од улица Пенчо Давчев
  2023-02-16 09:152023-02-16 13:00Велесдел од Горно Врановци
  2023-02-16 09:152023-02-16 13:00Велесдел од ул. Архиепископ Михаил, дел од ул. Љубен Весов, дел од ул. Кочо Рацин
  2023-02-16 10:002023-02-16 11:00Велесул. Борис Трајковски бр. 3, влез 1, 2, 3
  2023-02-16 09:152023-02-16 12:30Гостиварс.Неготино, с.Градец, с.Сенокосе, с.Горјане, с.Калиште, с.Ломница
  2023-02-16 10:002023-02-16 14:00Гостиварс.Врапчиште (на влез)
  2023-02-16 09:302023-02-16 12:00Кумановокорисниците од Шупљи камен, Сепарација, Асвалтна база, Орашац, Обзирум
  2023-02-16 08:452023-02-16 14:00Кумановокорисниците од ул.Драган Стопаревиќ, Васил Драгомански и дел од ул 3 МУБ
  2023-02-16 10:002023-02-16 13:00Кумановокорисниците од Жегљане, Аква Кокино, Драгоманце, Пузаљка, Перен репетитори, Длабочица, Дејловце, Осиче, Рамно, Цветишница, Буковљане, Арбанашко, Кокино, Малотино,Степанце
  2023-02-16 09:002023-02-16 16:00Прилепул. Марксова
  2023-02-16 10:002023-02-16 13:00Скопје АеродромДРАЧЕВО: Дел од ул.Чупино Брдо, Дел од ул.Иван Тургењев, Дел од ул.Дарвинова
  2023-02-16 11:002023-02-16 15:00Скопје АеродромДел од с.Добри дол, од средсело кон Ракотинци
  2023-02-16 11:002023-02-16 15:00Скопје Ѓорче ПетровДел од ул. Јосиф Даскалов
  2023-02-16 09:002023-02-16 10:00Скопје Ѓорче ПетровДел од с.Орман
  2023-02-16 10:302023-02-16 15:30СтругаСТРУГА: дел од нас.Теферич околу Бензиска Гулф и Бензиска Гулф.
  2023-02-16 09:002023-02-16 15:00Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат кај Теќето(делови од улиците, Гостиварска, 115,11,112, Корушка, Преспанска)
  2023-02-16 08:002023-02-16 15:00ТетовоЖЕЛИНО: индустриски објекти кои се наоѓаат во с.Желино(Гони,Млин, Пофикс, Хилдинг, Леон, Олимпија, ЕВрогранити, Сепарација, Бетонара, Делфи,МагалбКифер,Наплатна Рампа), индустриски објекти во близина на с.Сараќино, с.Сараќино, с.Желино
  2023-02-16 10:002023-02-16 14:00ШтипС.ВРСАКОВО, САРЧИЕВО, СУДИЌ, ЕСКАВАТОРИ, СОЛАР ВЕЈ
  2023-02-16 11:002023-02-16 14:00ШтипС.ШАШАВАРЛИЈА, КАЛАПЕТРОВЦИ, КОПЕВО, ПОЧИВАЛО, НИКОМАН

  НАЈНОВИ ВЕСТИ