недела, јули 21, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 12 05 2022

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 12 05 2022

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 15:00:00Битолаулици: Св.Димитрија, Кирил и Методиј, Јорго Османо, Славко Лумбарко, Београдска и Виенска
  2022-05-12 09:45:002022-05-12 14:45:00БитолаТС: Пумпна станица Кукуречани, Црнобуки, Змирнево, Лисолај,
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 16:00:00Битолас.Трново со околните објекти
  2022-05-12 07:50:002022-05-12 11:00:00Велесдел од потрошувачите на ул. Васил Главинов, дел од потрошувачите на ул. Партение Зогравски, дел од потрошувачите на ул. Благој Ѓорев во близина на комплексот Вел Сити
  2022-05-12 09:20:002022-05-12 14:00:00ВелесГРАДСКО: потрошувачите од с. Скачинци, потрошувачите од с. Грнчиште
  2022-05-12 08:45:002022-05-12 14:00:00ДелчевоБЕРОВО: Брана Фета, Мобимак Фета, Рибарник Шумско, МХЕ Клепалска Река 321 и 322, Пипонски колиби
  2022-05-12 08:45:002022-05-12 14:30:00ДелчевоДел од село Звегор и Мобимак Звегор
  2022-05-12 08:00:002022-05-12 14:00:00Кратовос.Железница
  2022-05-12 09:15:002022-05-12 13:15:00Кратовос.Орашац, с.Нерав, с.Герман
  2022-05-12 08:00:002022-05-12 11:00:00Кумановоул.Народна Револуција, Илинденска, Борис Кидриќ, Тане Георгиевски
  2022-05-12 12:00:002022-05-12 14:30:00Кумановоул.Тане Георгиевски, Перо Чичо, Магдалена Антова, Браќа Миладиновци, Живко Чало, Доско Молер, Никола Карев
  2022-05-12 08:00:002022-05-12 09:00:00Охридзградите меѓу улиците: Асном, Туристичка, Никола Карев и маркет КАМ
  2022-05-12 11:00:002022-05-12 13:00:00ОхридРЕСЕН: с. Асамати
  2022-05-12 09:30:002022-05-12 14:00:00Прилепс.Кореница, с.Волково, с.Чумово, с.Прилепец, Репетитори Две стени
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 16:00:00Скопје Аеродромс.Осинчани
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 12:00:00Скопје Ѓорче ПетровКорисниците на ул.4 ул.6 ул.16 Кисела Јабука, Ново Село
  2022-05-12 12:30:002022-05-12 14:30:00Скопје Ѓорче ПетровЧУЧЕР - САНДЕВО: дел од корисниците во с.Чучер
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 15:00:00Скопје Ѓорче ПетровДел од с.Глуво
  2022-05-12 12:00:002022-05-12 15:30:00Струга дел од корисниците на ул.Маршал Тито Струга, маркет Стокомак.
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 14:00:00Струмицас. Владевци, с. Старо Владевци, с. Сушево, с. Радичево, с. Дукатино
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 15:00:00Тетовос.Вешала, с.Бозовце
  2022-05-12 12:30:002022-05-12 15:00:00ТетовоМАЛА РЕЧИЦА: ул.188, ул.187, ул.179 ,дел од ул.177 помеѓу ул.182 и 179
  2022-05-12 08:00:002022-05-12 15:00:00Тетовос.Џепчиште, ПОРОЈ:ХПП Брза Вода, с.Чифлик, с.Бродец, с.Селце, с.Џепчиште, индустриски објекти во тој дел, с.Лавце, с.Сетоле, с.Једоарце, с.Стримница, индустриски објекти во тој дел, с.Вејце, с.Ларце, с.Фалише, с.Шипковица,ЛАВЦЕ:калето во Тетово, с.Порој индустриски објекти во тој дел, дел од град Тетово кај силосите МакПетрол, населба Фуштанска, населба Циглана, с.Бозовце, с.Порој, с.Отуње, с.Добарце, ШИПКОВИЦА: ХПП Вејачка река, с.Лешница, дел од с.Желино, кај школото, Гипсара, с.Стримница, с.Непроштено
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 15:00:00ТетовоПопова Шапка детско одморалиште, Хотел Скадрус, Планинарски Дом Љуботен, Вила на влада на РМ
  2022-05-12 09:00:002022-05-12 12:00:00Тетоводел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Маршал Тито, Стопанска Банка, хотел Лирак, казино Адмирал и објекти кои се во нивна близина
  2022-05-12 09:30:002022-05-12 14:00:00ШтипСВЕТИ НИКОЛЕ: УЛ.ФИЛИП ВТОРИ ДЕЛ, КАРАКАНСКИ БАВЧИ, ЦЕНТАР ЗА СОЦАЈАЛНИ РАБОТИ И ОКОЛИНА

  НАЈНОВИ ВЕСТИ