сабота, јули 20, 2024
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 09 03 2023

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 09 03 2023

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2023-03-09 08:302023-03-09 14:30БитолаТС: с. Барешани, Драгош, Граешница, Канно, К. Канински, Кишава, Крстоар, Лажец, Олевени, Острец, Породин, Велушина, Вили Алеко, Вили Олевени, Жабени, ХМС-Лажец, Космофон гранишен премин, Рибник Жабени, Свињарска-Живинарска-Говедарска гфарма Породин, и ЗИК стопанство Лажец
  2023-03-09 08:302023-03-09 11:30Велесдел од потрошувачите на ул. Алексо Демниевски во близина на железничка станица, дел од потрошувачите во близина на кафана Чакар и кафана Чакар
  2023-03-09 09:052023-03-09 14:30Велесдел од потрошувачите во Гулевска Населба, Бистрица, Црешнево, корисниците во Папрадиште и Чеплес, Богомила, Орешје, Нежилово
  2023-03-09 08:252023-03-09 14:30Велесдел од потрошувачите во м.в. Локва, дел од корисниците на ул. Академик Панчо Давчев, дел од корисниците во м.в. Бавчи Речани
  2023-03-09 08:402023-03-09 14:00Делчевос.Владимирово, Метална Владимирово
  2023-03-09 10:002023-03-09 14:00ДелчевоМАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Населба Сува Маала, ул.Индустриска, Јаков, Миле Јаневски Џингар
  2023-03-09 09:002023-03-09 15:00КавадарциТРЕМНИК: Корисници околу основното училиште во с.Тремник (напојувани од ТС Тремник 1)
  2023-03-09 11:002023-03-09 13:00КочаниЗЛЕТОВО: с. Јамиште, с.Зелениград, хидроцентралите на Злетовска река
  2023-03-09 10:002023-03-09 13:00КочаниВИНИЦА: ул. Илинденска
  2023-03-09 09:002023-03-09 11:30КратовоКОНОПНИЦА: дел од Конопница (корисниците во близина на Борчва Кафана),
  КРИВА ПАЛАНКА: населба Мизовски Ливади, населба Грмаѓе и индустриските обејекти на влезот во Крива Паланка.
  2023-03-09 08:002023-03-09 14:30Кратовос.Петралица, с.Псача, с.Баратлија
  2023-03-09 10:152023-03-09 17:00Охридс. Ботун , с. Климештани, База Климештани, фабрика Кинг Филд, Бет. База Ново село
  2023-03-09 09:002023-03-09 11:00Охриддел од ул.Веле Марков, дел од ул.Петрино, дел од ул.Кленоец
  2023-03-09 09:002023-03-09 15:00Прилепул. Марксова
  2023-03-09 08:002023-03-09 11:00ПрилепДел од Бул. Гоце Делчев околу маркет Тинекс и Сетек
  2023-03-09 08:002023-03-09 11:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: дел од ул.Ганчо Хаџипанзов
  2023-03-09 09:002023-03-09 11:00Скопје АеродромСКОПЈЕ - ЦЕНТАР: Бул.Климент Охридски бр.22
  2023-03-09 09:002023-03-09 15:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - КАРПОШ: Корисниците Опсерваторија, МКЦ Затчев рид, Кадис и дел од корисниците во с.Злокуќани
  2023-03-09 09:002023-03-09 14:00Скопје Ѓорче ПетровСКОПЈЕ - САРАЈ: Ул.2 и дел од потрошувачите на ул.Долна Матка, во с.Долна Матка
  2023-03-09 11:002023-03-09 14:00Стругаселата Радолишта, Франгово, Калишта, Радожда, Елен камен, Теферич, Шум, Заграчани, Вишни и Хотелите на крајбрежјето
  2023-03-09 09:002023-03-09 15:00Тетоводел од град Тетово(Автобуска Станица и објекти околу неа, Пофикс,Емин,Палма Трејд,индустриски објекти во Спортска Сала)
  2023-03-09 09:002023-03-09 15:00Тетоводел од с.Туденце, објекти кои се наоѓаат на сред село
  2023-03-09 10:002023-03-09 11:00ШтипДЕЛ ОД НАСЕЛБА НОВО СЕЛО, УЛ.КЕЖОВИЦА, ПРЕКУ МОСТОТ

  НАЈНОВИ ВЕСТИ