недела, мај 19, 2024
spot_img
Повеќе

    Производство и потрошувачка на електрична енергија во јуни 2020

    Според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2020 година, вкупната потрошувачка на електрична енергија изнесуваше: 477 863 МWh

    Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 75.3 % во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, односно со 359 647 MWh. Остатокот е набавен со увоз на 118 216 MWh каде има зголемување од 62,9 % според увозот на електрична енергија во јуни 2019 година.

    Производството во јуни 2020 спрема јуни 2019 е намалено за 22,2 %, најголемото намалување на производство има кај термоцентралите за големи 39,3 %, додека зголемување на производството има кај хидроцентралите од 32,4 % и ветерните електрични централи од 30,7 %.

    НАЈНОВИ ВЕСТИ