вторник, мај 21, 2024
spot_img
Повеќе

  Пазар на струја: Барање истрага за трансакции на берзата IBEX од страна на BFIEC

  Бугарската федерација на потрошувачи на индустриска енергија (BFIEC) ја повикува Комисијата за регулирање на енергијата и водата (КЕВР) да ги испита трансакциите на слободниот пазар поради сомневања за непазарно однесување. Федерацијата инсистира на спроведување на итни мерки на пазарот на електрична енергија за да се обезбеди негово функционирање.

  Според здружението, најголем дел од тргувањето во моментов се врши на пазарите ден однапред (ДАМ) и интрадневните (IDM) на берзата IBEX, кои генерално се наменети за краткорочно тргување. Трансакциите за купување и продажба на стандардизирани блок производи (месечно, квартално, полугодишно и годишно) не се толку чести, меѓутоа, во многу случаи, постои сомневање дека овие трансакции биле склучени по претходни договори.

  Пример за ова е договорот склучен на 16 јули 2020 година на централизиран пазар за билатерални договори, за набавка на основно оптоварување од 50 MW за четвртиот квартал на 2020 година. Цената на трансакцијата била 39,9 евра / MWh, што е значително пониска од просечната пондерирана цена на трговија ден однапред за четвртиот квартал на 2019 година од 47,2 евра / MWh. Цената по која се тргувало со фјучерсите за испорака на основниот производ истиот ден во четвртиот квартал од 2020 година на Европската енергетска берза (ЕЕХ) била 48,95 евра / мегават час. Покрај тоа, на истиот датум, унгарските фјучерси за четвртиот квартал на 2020 година се тргувале по цена од 49,08 евра / MWh. Бројни приговори се упатени до регулаторот во врска со оваа трансакција и наскоро беше објавено дека продавач е Топлификација Софија.

  Нешто подоцна, на 25 септември, исто така, на централизираниот пазар за билатерални договори, била IBEX склучена трансакција за купување на основно оптоварување од 100 MW за четвртиот квартал на 2020 година по цена од 47 евра / MWh. Цената на оваа трансакција е споредлива со движењето на фјучерсите за испорака на основниот производ во четвртиот квартал на 2020 година на ЕЕХ во средината на јули. Според BFIEC, ова е уште еден доказ за непазарниот карактер на трансакцијата склучена на 16 јули.

  Здружението заклучува дека овој договор го нарушува пазарот од повеќе причини. Разликата во нивото на цените помеѓу трансакциите склучени на 16 јули и 25 септември е 7,1 евра / мегавати или 17,9% за истиот производ – основно оптоварување за четвртиот квартал на 2020 година. Штетата на продавачот поради разликата во цената изнесува скоро 800 000 евра. На тој начин, купувачот кој ја склучил трансакцијата на 16 јули бил значително фаворизиран во однос на купувачот кој ја склучил трансакцијата на 25 септември.

  Според Федерацијата, како јавува SEE Energy news, недостатокот на стандардизирани производи придонесува и за нарушувања на пазарот. Ограничената понуда на основни производи, кои се барани во индустрискиот сектор, исто така носи ризик од зголемување на цените и препродажба по шпекулативни цени.

  НАЈНОВИ ВЕСТИ