сабота, февруари 27, 2021

ЕДС доминира на целосно либерализираниот пазар на струја во С. Македонија

Компанијата ЕДС, како доминантен играч продаде најмногу струја до крајните потрошувачи во 2019, годината во која за прв пат започна да функционира целосно либерализираниот...
Повеќе

  Енергетски проекти во програмата на новата Влада

  Владата на СРМ во својата програма се осврнува на повеќе проекти од енергетиката кои треба да се имплементираат за време на нејзиниот мандат. За дел од овие проекти не е точно специфицирано како ќе се одвиваат и во кои временски рокови ќе бидат завршени.

  Префрлање на ТЕЦ “Неготино“ на природен гас

  Повеќе години има планови постоечката Термоелектроцентрала “Неготино“ со моќност од 210 мегавати да се префрли на природен гас. Оваа термоелектроцентрала изградена во 1978 година е направена да работи на мазут чие согорување предизвикува огромно загадување. Исто така заради цената на нафтата, производната цена на струјата би била околи 130 ЕУР за MWh, што е далеку над пазарната цена. Во планот на Владата предвидена е модернизација и нејзино префрлање на природен гас како еколошко поприфатливо гориво.

  Изградба на ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште

  Со изградбата на ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште, Владата во својата програма вели дека ќе обезбеди зголемено домашното производство и намален увозот на скапа енергија. Проектот за изградба на хидроцентралите Чебрен и Галиште датира од седумдесеттите години на минатиот век, и иако беа објавувани неколку тендери за изградба, истите тие завршија неуспешно.

  Ревитализација и имплементација на еко-стандарди во ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј

  Владата ќе го продолжи работниот век на столбот на македонската енергетика, РЕК Битола со започнување на експлоатацијата во рудникот Суводол и во рудниците Живојно и Витолиште, Со имплементација на современи еко-стандарди во ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј (инсталирање систем за редукција на емисии станици за десулфуризација) ќе се намали емисијата на штетни честички во околината во пелагонискиот и кичевскиот регион. Со отворање на новиот јагленокоп Поповјани и модернизација на ТЕЦ Осломеј, ќе се продолжи производниот век на електраната.

  Развој на фотоволтаични електрани

  Владата во својата програма напоменува дека финансиски ќе субвенционира изградба на фотоволтаични електрани во домаќинствата. Нова 10 МW фотонапонска електрана ќе се изгради со панели од македонско производство.

   

  Latest Posts

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја