среда, февруари 8, 2023
spot_img
Повеќе

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 23 09 2021

  Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 23 09 2021

  ПочетокКраjКЕЦАдреса
  2021-09-23 13:00:002021-09-23 16:00:00БитолаДел од ул. Булевар 1-ви Мај, дел од ул. Охридска, дел од ул. Јоргов Камен, Нискоградба Дирекција Битола и дел од ул. Довлеџик
  2021-09-23 13:00:002021-09-23 15:00:00ВелесОсновен суд Велес, дел од ул. Страшо Пинџур, дуќани под паркинг, дел од ул. Гоце Делчев
  2021-09-23 07:30:002021-09-23 10:30:00Велесдел од ул. Белградска, дел од ул. Васил Главинов, дел од ул. Киро Ќучук, ул. Гемиџиска
  2021-09-23 09:00:002021-09-23 14:00:00Велесул. Славе Евтовски, ул. Петре Милевски
  2021-09-23 13:30:002021-09-23 15:00:00Гостиварс.Добридол (на излез кон с.Неготино)
  2021-09-23 10:00:002021-09-23 12:00:00Гостиварс.Добридол (кај училиштето)
  2021-09-23 09:15:002021-09-23 15:00:00Гостиварс. Маврово, Скијачки центар, нас. Белички канал, нас. Крстови 1, нас. Крстови 2, нас. Какачка Река
  2021-09-23 09:20:002021-09-23 12:30:00Делчеводелови од с. Бигла.
  2021-09-23 11:00:002021-09-23 13:00:00Делчевонаселба Таушанско маало
  2021-09-23 09:30:002021-09-23 13:00:00КочаниВИНИЦА - м. в. врв Лисец - објект на АРМ
  2021-09-23 08:00:002021-09-23 12:30:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА - маало Стамболици, с. Мождивњак, маало Антовци и маало Деловодци, с. Конопница, с. Конопница - маало Трнци, с. Конопница - Филиповци, с. Борово, маало Чивлк, с. Баштево, с. Длабочица, с. Мождивњак, с. Баштево
  2021-09-23 08:00:002021-09-23 14:30:00КратовоКРИВА ПАЛАНКА - нас. Грамаѓе, Крива Паланка
  2021-09-23 08:00:002021-09-23 14:00:00КратовоОпштина Ранковце
  2021-09-23 08:30:002021-09-23 14:00:00Кумановодел од корисниците во с.Опае
  2021-09-23 08:00:002021-09-23 14:00:00Кумановоул. 30 Јули, 6 Април, Анѓа Ранковиќ
  2021-09-23 09:25:002021-09-23 15:30:00ОхридРЕСЕН- село Лескоец Ресенско
  2021-09-23 10:00:002021-09-23 12:00:00ПрилепКРУШЕВО - Никола Ѓурковиќ
  2021-09-23 08:30:002021-09-23 15:00:00Скопје Аеродромдел од ул.Димо Хаџи Димов од бр.90 до 110
  2021-09-23 09:00:002021-09-23 16:00:00Скопје Аеродромс. Рамни Габер, с. Пагаруша, с. Вртекица, с. Долно Количани
  2021-09-23 08:15:002021-09-23 15:15:00Скопје Васил ГлавиновДел од улица Сава Михајлов, улица Катлановска од куќен број број 2 до број 160, дел од улица Спиро Црне, Трајко Китанчев
  2021-09-23 08:30:002021-09-23 10:30:00Стругас.Враништа (новата населба)
  2021-09-23 12:05:112021-09-23 13:05:11Стругас. Требиште, Велебрдо
  2021-09-23 14:30:532021-09-23 16:00:00СтругаДел од с. Гари
  2021-09-23 09:55:362021-09-23 10:35:36СтругаЏепиште
  2021-09-23 09:00:002021-09-23 12:00:00Тетовос. Селце
  2021-09-23 09:00:002021-09-23 11:00:00Тетоводел од градот Тетово, дел од населбата Пржова Бавча (дел од ул. А. Стојановиќ, дел од К. Р. Дрнц, дел од ул. Б.Вулиќ, дел од ул.Гостиварска, дел од ул.Илинденска
  2021-09-23 08:15:002021-09-23 13:15:00Тетоводел од населба Деребој, поточно објектите покрај автопатот Тетово-Гостивар на потегот од подвозникот во населба Деребој до клучката за с.Брвеница
  2021-09-23 09:30:002021-09-23 11:30:00Тетоводел од градот Тетово, дел од населбата Блок 82 кај кругот со ул. Благоја Тоска и дел од ул. 107
  2021-09-23 13:00:002021-09-23 14:30:00Тетоводел од градот Тетово, објекти на ул.Илинденска кај Земјоделско училиште , Медицинско училиште Никола Штејн и дел од Тетовски Универзитет
  2021-09-23 09:30:002021-09-23 14:30:00Тетоводел од с.Порој
  2021-09-23 09:00:002021-09-23 11:00:00Штипдел од Индустриска зона север, кај полицијата
  2021-09-23 09:00:002021-09-23 11:00:00Штипул.Бул ЈНА бр.5 ( само тој влез)

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја