вторник, март 28, 2023
spot_img
Повеќе

  ЕСМ ќе формира внатрешен механизам за одредување на цената на емисијата на јаглен од своите електрани

  Компанијата за производство на електрина енергија „Електрани на Северна Македонија“ (ЕСМ) изрази намера да формира и да спроведе внатрешен механизам за одредување на цената на емисијата на јаглен од своите електрани и оператори до крајот на 2021 со поддршка на Секретаријатот на Енергетската заедница. Како соопшти Секретаријатот, цената на јагленот ќе биде вградена во сите одлуки за инвестиции и на ниво базирано на пазарните цени утврдени со Шемата на ЕУ за тргување со емисии.

  Директорот на секретаријатот на енергетската заедница, Јанез Копач изјави: “Искрено му се заблагодарувам на ЕСМ што е првата електростопанска компанија во договорните страни на Енергетската Заедница која се обврза да воведе интерни цени на јагленот. Доброволните иницијативи како оваа ќе ни овозможат активно да ја забрзаме транзицијата кон климатски одржлив енергетски сектор. Со одредување на цената на јагленот. ЕСМ ќе може да ги идентификува нискиот јаглен, можностите за инвестиции со мал ризик без да мора да чека да се усвојуваат законски прописи“.

  Претседателот на Управниот одбор и директор на ЕСМ Васко Ковачевски изјави : “Без да се ризикува нашето работење преку непосредната легислатива за цена на јагленот и постепено намалување на отисокот на јаглен е обврска кон нашите акционери, потрошуваи и вработени. Горд сум што ЕСМ ќе го предводи воведуваето на интерно одредување на цената на јагленот во Ебергетската Заедница„.

  Следјеќи ги препораките на Студијата на Секретаријатот за одредување на цените на јагенот, која го истакнува постепеното воведувае на цените на јагленот како најоптимален пристап за енерегтскиот сектор, Секретаријатот ги повика сите произведувачи на електрина енергија во државите членки на Енергетската Заедница  да формираат и да воведат интерни цени на јагленот со негова поддршка.

  НАЈНОВИ ВЕСТИ

  Струја